Hjem

Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Vi minner om søknadsfristen for å søke opptak til masterprogram ved UiB: 15. april.
La Serena er en by som er omtrent like stor som Bergen, men siden den kun har noen få regndager i året er byen avhengig av snø- og issmelting fra Andesfjellene om sommerne som vannressurs. Dette betyr at regionen er spesielt sårbar for klimaendringer i fremtiden.
I mitt masterprosjekt studerer jeg hvordan stormaktiviteten på Langøya i Vesterålen har variert gjennom de siste 10000 år.
Eg heiter Mari, og går mitt femte geografisemester i Reykjavik, på University of Iceland, eller Hàskòli ìslands om du vil. Eg har i skrivande stund vore her i to månader, og to månader står att til heimreise.
Ylva Rohde er samfunnsengasjert og opptatt av miljø og utvikling. Ho søkte geografistudiet for å vere med på ei endring. Ho vil vere med på det grøne skiftet.
Kva styrer vêr- og klimamekanismane på kloden, og kva konsekvensar har klimaendringar for natur og samfunn? Korleis blir ressursane på kloden brukt og forvalta, og kvifor ligg grenser der dei ligg? Kvifor er det slik her, nett no?
Vil du hjelpe oss å formidle hvordan det er å studere geografi ved UiB? Bli med i konkurranse om å lage den beste studentfilmen om geografistudiet.
I februar 2018 var Victoria W. Thoresen og Jakob Grandin med på den første SDG Conference Bergen for å skape kritisk debatt i universitetssektoren om bærekraftsmålene. Nå vender de tilbake til den andre konferansen.
Feltkurset i miljøgeografi går i år til Stord. Stord er regionsenter i regionen Sunnhordland, og kommunesenteret Leirvik er den nest største byen i Hordaland.
FN sitt klimapanel har trykka på den raude knappen: Tida er i ferd med å renne ut. - Mange studentar kjenner på at dei ikkje har tid til å studere i mange år før dei begynner å arbeide med berekraft, klima og byutvikling, seier Jakob Grandin, leiar for emnet CET201 i berekraftig innovasjon.
Studentweb er opna for registrering til vårsemesteret. Vi skal undervise mange spennande geografiemne våren 2019.
Kull 2018 leverte sine prosjektbeskrivelser og presenterte sine masterprosjekt i desember.
Stipendiat Randi Elisabeth Taxt presenterer sitt ph.d.-prosjekt.
Er du student og vil arbeide med et nytt studentdrevet emne eller konferanse ved UiB?
Ronya Reitan Solberg er på utveksling til Universidad de Antióquia i byen Medellín i Colombia. Her kommer en hilsen med hennes første inntrykk av byen og universitetet.
- Jeg valgte å reise på utveksling for å oppleve nye opplevelser gjennom å bo i et nytt land og gjennom å leve i en internasjonal boble som man ofte gjør på utveksling.
Vann er en livsviktig og sårbar ressurs, men utgjør også en naturfare når det blir for mye. Dette nye kurset handler om naturgeografiske tema knyttet til vann. Prosessforståelse står sentralt i kurset.

Sider