Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Masterprosjektet mitt handler om matsvinn som politisk og økonomisk prioritering i hermetikkindustrien i Ghana.
Mari Froastad skriv masteroppgåve om korleis stormaktiviteten på Lista i sør- Noreg har variert gjennom holocen, perioden frå landet vart isfritt og fram til i dag.
I min masteroppgave skal jeg forsøke å rekonstruere fortidens klimatiske svingninger med fokus på glasial aktivitet og havnivåendringer mot slutten av siste istid.
Allerede før hun har disputert for doktorgrad har stipendiaten Stina Ellevseth Oseland fått den prestisjefylte stillingen som ny klimadirektør i Bergen kommune. Les hvordan månedens alumn vil gjøre Bergen enda mer klimavennlig.
Instituttleder Peter Andersen oppsummerer et spesielt vårsemester.
20 studentar har levert masteroppgåvene sine i vår. Gratulerer!
Ved Institutt for geografi er det ledig en sommerjobb (1 månedsverk i perioden juni – august) innen GIS med mulighet til å lære seg ArcGIS Pro.
Ole Reidar Vetaas er professor i biogeografi og miljøgeografi og er spesielt opptatt av å bruke en dynamisk forståelse av naturen til å forbedre miljø- og naturforvaltningen.
Grete Rusten er professor i økonomisk geografi og er spesielt opptatt av grønn næringsomstilling, sosiale innovasjoner, regionalt samarbeid og samfunnsansvar.
Utvekslingsoppholdet har vært ekstremt lærerikt på både godt og vondt. Rent faglig har det ikke vært det største utbyttet, men det jeg har lært ved å bo i Ghana, samt vennskapene jeg fikk med ghaneserne er opplevelser og lærdom man ikke kan sette en karakter på.
FN’s bærekraftmål – Sustainable Development Goals (SDG) blir lagt til grunn for politiske mål, samfunnsplanlegging og utdanning. Geografi har lang tradisjon for å se kritisk på enkle løsninger på komplekse problem.
Feltkurset i miljøgeografi går i 2020 til Fitjar i Sunnhordland. Det er en kommune som tradisjonelt har vært preget av fiske og jordbruk, men i nyere tid også av avansert industri, som mekanisk industri, skipsingeniørbedrift og havbruk.
Feltkurset gir studenter en unik mulighet til å sette sine kunnskaper om teori, metode og geografiske problemstillinger i sammenheng. Våren 2020 går GEO292 Regionalgeografisk feltkurs til Aalborg.
Med kø rundt kvartalet og direkte streaming av foredraga sine er geografiprofessor Terje Tvedt eit steg nærmare målet om å kome det han kallar samtida si historieløyse til livs.
Årets GIS-dag gikk av stabelen 13. november. En stor overvekt av foredragsholderne hadde tilhørighet til eller bakgrunn fra instituttet. Over 100 deltagere fikk en smakebit av den brede variasjonen av applikasjoner som finnes i den lokale GIS-verden.
Håvard Haarstad meiner forskarar må gi alt for å endre samfunnet i rett retning. Sjølv hamna han i arresten i New York i forsøket på å redde verda.
Terje Tvedt sine fagbøker seglar i medvind, om ikkje i storm. Geografiprofessoren opplever ein interesse om bøkene og filmane sine som er få fagbokforfattarar til del.
Klima- og energiomstillingssenteret CET lanserte sin karbonplanleggar under Arendalsuka på stand for Universitetet i Bergen.

Sider