Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Flere afrikanske land opplever akutt matmangel og handelsstopp som følge av pandemi og stengte grenser. UiB-student Maïlys Rouillé dro til Vest-Afrika for å gjøre feltarbeid blant fiskehandlere som fikk levebrødet redusert.
På bryggekanten i enden av «Plastgaten» fortalte tre unge forskere engasjert om deres arbeid med plast og mikroplast. Om du gikk glipp av arrangementet, kan du lese om det her.
I år har vi to innleveringsfritsar for masteroppgåver i geografi i vårsemesteret: 16. mai og 1. august.
Professor emeritus Arild Holt-Jensen døde lørdag 2. april, 84 år gammel.
Gratulerer til Devyn Remme med prisen for den mest nyskapende masteroppgaven i samfunnsgeografi!
NMBU skal lede den nye forskerskolen Empowered Futures.
Fra høsten 2022 tilbyr vi et nytt videreutdanningskurs i samfunnsplanlegging der fokus er hvordan ta aktivt grep når utfordringene er komplekse, dilemmaene mange og fremtiden usikker. Hvordan tar vi da strategiske grep og mobiliserer for fremtiden?
Torsdag 11. november ble det klart at Kollaboratoriet vant UiBs pris for utdannningskvalitet, Ugleprisen. – Det er viktig at vi tenker nytt i vår rolle som utdanner, sier leder av Kollaboratoriet, Jakob Olof Grandin.
Agnete Hessevik og Thea Gregersen er klare for å konkurrere med sin klimaforskning i Forsker Grand Prix. De to stipendiatene har bare fire minutter hver til å engasjere dommerpanelet og publikum i salen.
Leiarane på SV-fakultetet kom saman på vakre Solstrand og tenkte høgt om dei neste fire åra for samfunnsfaga på UiB. Dekan Jan Erik Askildsen leiar framleis skuta, og med ny prodekan og visedekan, samt fem nye instituttleiarar, var det tida for å få fram nye tankar.
– Takk for at vi får vere med på leiken! Det sa student Ronya Solberg då ho saman med resten av gjengen bak UiB Collaboratory og emnet CET201 Bærekraftig innovasjon tok imot Studiekvalitetsprisen 2021.
Kvifor aksepterer vi drastiske tiltak mot pandemien, men let vere å handle for å redde klima? – Korleis vi brukar media under samfunnskriser har mykje å seie, hevdar medieprofessor.
I år er det to innleveringsfristar for masteroppgåva i geografi kvart semester; 19. mai og 2. august i vårsemesteret og 15. november og 3. januar i haustsemesteret. 19 studentar har levert masteroppgåver i 2021.
Lina Frogner Orre fullførte mastergraden i samfunnsgeografi i 2015 og jobber i dag som rådgiver i planavdelingen i Kommunal - og moderniseringsdepartementet.
I det siste tiåret har Kinas rolle i Afrika vokst - hovedsakelig som en handelspartner og investor. Men nå har Kina også begynt å ha en større politisk rolle i Afrika.
Forskere fra Universitetet i Bergen har mottatt støtte for prosjektet «Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and the COVID-19 Pandemic».
Jeg heter Ylva og i skrivende stund jobber jeg som praktikant i Nederland, som er en mulighet man kan ta etter endt grad. I fire måneder har jeg bodd i en liten by som heter Meppel og jobber for arkitektfirmaet B+O Architects i arealplanleggingsavdelingen.
Masterstudentane på andre året er godt i gang med arbeidet med sine masterprosjekt. Dei skal levere inn masteroppgåve i mai 2021.

Sider