Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Agnete Hessevik og Thea Gregersen er klare for å konkurrere med sin klimaforskning i Forsker Grand Prix. De to stipendiatene har bare fire minutter hver til å engasjere dommerpanelet og publikum i salen.
Leiarane på SV-fakultetet kom saman på vakre Solstrand og tenkte høgt om dei neste fire åra for samfunnsfaga på UiB. Dekan Jan Erik Askildsen leiar framleis skuta, og med ny prodekan og visedekan, samt fem nye instituttleiarar, var det tida for å få fram nye tankar.
– Takk for at vi får vere med på leiken! Det sa student Ronya Solberg då ho saman med resten av gjengen bak UiB Collaboratory og emnet CET201 Bærekraftig innovasjon tok imot Studiekvalitetsprisen 2021.
Kvifor aksepterer vi drastiske tiltak mot pandemien, men let vere å handle for å redde klima? – Korleis vi brukar media under samfunnskriser har mykje å seie, hevdar medieprofessor.
I år er det to innleveringsfristar for masteroppgåva i geografi; 19. mai og 2. august. 8 studentar leverte oppgåva 19. mai og skal ha eksamen i juni. 9 studentar leverte oppgåva 2. august og skal ha eksamen i august.
Lina Frogner Orre fullførte mastergraden i samfunnsgeografi i 2015 og jobber i dag som rådgiver i planavdelingen i Kommunal - og moderniseringsdepartementet.
I det siste tiåret har Kinas rolle i Afrika vokst - hovedsakelig som en handelspartner og investor. Men nå har Kina også begynt å ha en større politisk rolle i Afrika.
Det nye masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.
Forskere fra Universitetet i Bergen har mottatt støtte for prosjektet «Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and the COVID-19 Pandemic».
Jeg heter Ylva og i skrivende stund jobber jeg som praktikant i Nederland, som er en mulighet man kan ta etter endt grad. I fire måneder har jeg bodd i en liten by som heter Meppel og jobber for arkitektfirmaet B+O Architects i arealplanleggingsavdelingen.
Hoi! Jeg startet året mitt på best tenkelig måte med sekk på ryggen og pass i hånden, reiste for andre gang i Asia mellom høst og vår semesteret, og gledet meg stort til utveksling i Nederland.
Masterstudentane på andre året er godt i gang med arbeidet med sine masterprosjekt. Dei skal levere inn masteroppgåve i mai 2021.
Vi tar nå imot søknader om seks parallelle kurs med tverrgående keynotes og virtuelle sosiale arrangementer. BSRS 2021 vil være en hel-digital PhD-forskerskole.
Hver uke arrangerer GEOGIS-gruppen workshoper på instituttet, og ca. annenhver uke blir det holdt presentasjoner av bl.a. professorer, PhD-studenter og eksstudenter som demonstrerer diverse GIS-metoder i praksis.
Julie Elkjær Stentsøe skriv masteroppgåve om korleis planlegge for stedsutvikling i dagens multikulturelle samfunn - med samskaping som strategi.
Masterprosjektet mitt handler om matsvinn som politisk og økonomisk prioritering i hermetikkindustrien i Ghana.
Mari Froastad skriv masteroppgåve om korleis stormaktiviteten på Lista i sør- Noreg har variert gjennom holocen, perioden frå landet vart isfritt og fram til i dag.
I min masteroppgave skal jeg forsøke å rekonstruere fortidens klimatiske svingninger med fokus på glasial aktivitet og havnivåendringer mot slutten av siste istid.

Sider