Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Kari Tove Elvbakken med på ny bok som ønsker å sette et kritisk søkelys på brukermedvirkning
Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker?
Kjetil Børhaug ser på ulike aktørar si tilnærminga til barnehageverksemd i ny bok frå Universitetsforlaget.
Chris H. Magnussen nominert til Årets tidsskriftartikkel 2020 for sin artikkel basert på masteroppgåva.
- Når statens griper inn i familien for å beskytte barn må det være høye krav til kvalitet og rettsikkerhet.
Til hausten kan ein sjå fram til at to klassiske lærebøker kjem ut i ny utgåve.
Hvordan håndterer Norge og andre europeiske land forpliktelsen til å yte tjenester og støtte til familier i sårbare situasjoner?
Hanne Kvilhaugsvik undersøker arbeidslivspanel si rolle i styring av høgare utdanning i Danmark og Noreg.
Stipendiat Agnete Hessevik med ny artikkel i Regulation & Governance
Hvordan fungerer samhandlingen mellom viktige institusjoner lokalt og regionalt når krisen treffer? Dette skal et UiB-ledet prosjekt finne mer ut om mens koronapandemien fortsatt pågår.
Hvordan vurderer og rettferdiggjør beslutningstakere i barnevernet, fylkesnemndene og domstolene adopsjon uten samtykke?
Professor Zuzana Murdoch ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er medforfatter i ny artikkel med tittel “Legitimacy crises and the temporal dynamics of bureaucratic representation” i tidsskriftet Governance.
Per Lægreid er medforfatter i ny artikkel i tidsskriftet International Journal of Public Administration om bruken av digitale verktøy i sentralforvaltningen.
Unge forskere har bidratt til den nasjonale strategien for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge.
– Manglande medverking frå barn er ei av dei største utfordringane i det norske barnevernet, seier Marit Skivenes. Skivenes får 12 millionar frå Forskningsrådet til å granske korleis barn blir høyrde i barnevernet. 
Simon Neby er førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, forsker ved Senter for klima og energiomstilling (CET) og NORCE. Hva forsker Neby på?
Marit Skivenes og Jill D. Berrick skal forske på fosterbarns opplevelser av oppvekst i fosterhjem.

Sider