Hjem
Det humanistiske fakultet
SPURVEUGLEPRISEN 2018

Studietilbud til forskerspirer får pris

Emnet «Forskningsfordjuping etter mastergrad» får Det humanistiske fakultet sin pris for utdanningskvalitet 2018.

Illustrasjon
PUBLISERING: Studentene på emnet skal blant annet produsere en vitenskapelig artikkel som er så gjennomarbeidet at den kan sendes inn til et vitenskapelig tidsskrift.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Emnet «Forskningsfordjuping etter mastergrad» har siden 2014 har vært et tilbud til studenter som har fullført en mastergrad, først og fremst innen fagene arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap.

– På dette emnet skal studentene jobbe med å skrive en vitenskapelig artikkel basert på masteroppgaven sin. Et av målene er å få artikkelen publisert i et vitenskapelig tidsskrift, forteller István Keul, professor i religionsvitenskap og faglig ansvarlig for emnet i år.

– Når studentene får muligheten til å bearbeide oppgaven sin og formidle den til et større publikum får de verdifull erfaring i hva det vil si å arbeide med forskning. Samtidig blir forskningen de har utført lettere tilgjengelig for samfunnet, sier Keul.

– Flere har oppnådd å få artikkelen sin publisert, og det er noe de kan være stolte over. Selvsagt gir det også motivasjon for en videre forskerkarriere.

Et tilbud til de beste

Hensikten med emnet er langt på vei å gi dyktige masterstudenter en viss kjennskap til hva det vil si å være forsker og kompetanse som vil hjelpe de videre på veien.

– Vi håper jo også at vi får enda bedre søkere til ph.d.-utdanningen vår, innrømmer professoren.

Studentene får også trening i å vurdere andres vitenskapelige tekster, og de får egne tekster vurdert av medstudentene. En slik fagfellevurdering skjer vanligvis før publisering av forskningsresultater.    

Undervisningen består i hovedsak av forelesninger og seminarsamlinger der studentene skal diskutere hverandres tekster og presentasjoner. I tillegg til å skrive en vitenskapelig artikkel skal studentene også jobbe med en presentasjon i konferansesammenheng, en ny sjanger for studenter på dette nivået. Et tredje element på emnet er arbeidet med en forskningssøknad. 

– Å søke om eksterne midler til forskningsprosjekter blir en stadig større del av forskernes virkelighet. Prosessen med søknadsskriving er en viktig kunnskap å ta med seg videre for de med ambisjoner om å forske, sier Keul.

Populært og etterspurt

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ønsker å utvide tilbudet til studenter utenfor egne fagmiljø og lyste denne høsten ut emnet til studenter utenfor instituttet.

– Interessen var der, det kom flere søkere, så det kommer vi til å fortsette med. Det er mangel på tilbud til studenter som har fullført master, og vi ser at et emne som dette blir mer og mer etterspurt blant de av studentene som har ambisjoner om en forskerkarriere, forteller Keul.

– Vi håper at prisen vi får for dette emnet kan være til inspirasjon for andre fagmiljøer ved universitetet, slik at flere studenter kan få et tilsvarende tilbud.