Hjem
Det humanistiske fakultet
formidlingsprisen 2018

Formidlingsprisen til ReligionsOraklene

Forskerne bak ReligionsOraklene driver innovativ og kreativ formidling av religion og religiøsitet, og mottar årets formidlingspris ved Det humanistiske fakultet.

Religionsoraklene illustrasjon
ORAKLER: Via filmsnutter og tekster forteller ReligionsOraklene om religioner og religiøsitet i ulike deler av verden, fra antikken og frem til i dag.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Når oppstod religion? Hva er en gud? Hva er feminisme i islam? Hvordan ble yoga moderne? Bidrar religion til lykke?

Dette er noen av spørsmålene religionsforskere ved UiB svarer på gjennom ReligionsOraklene, som nå mottar HFs formidlingspris for 2018. Via filmsnutter og tematiske tekster forteller de om religioner og religiøsitet i ulike deler av verden, fra antikken og frem til i dag. 

Siden oppstarten i 2014 har 24 religionsvitere bidratt med spisskompetanse om stort og smått, fra det allmenne til det mer kuriøse.

Gir nyansert kunnskap om religioner

– Vi synes selv at religionsvitenskap er verdens mest interessante og spennende fag, og vil vi gjerne at alle andre skal se hvor spennende det er. Gjennom religionsoraklene.no har vi fått en plattform som gir oss muligheten til å nå bredt ut, forteller Sissel Undheim, en av forskerne bak formidlingsprosjektet.

Prosjektet har blitt til i fellesskap i det religionsvitskaplege fagmiljøet, hvor hovedmålet er å gi samfunnet nyansert og forskingsbasert kunnskap om religioner. 

– I dagens samfunn kommer de fleste i kontakt med flere religiøse tradisjoner. Å ha kjennskap til det religiøse mangfoldet er viktig for å forstå den verden vi lever i. I tillegg til at religion handler om personlig tro og verdier, møter vi på religion i alt fra kunst og underholdning, til politikk, økonomi og krigføring, sier Undheim.

Viktig ressurs i skolene

Forskerne på faget blir ofte ringt til av journalister for å svare på spørsmål som handler om religion, men henvendelsene fra pressen handler ikke alltid om spørsmål eller tema de selv er opptatt av. 

– Mange bygger sine oppfatninger om religion på medias fremstillinger, men vi mener det også er mange viktige og interessante spørsmål som journalistene ikke stiller. Med ReligionsOraklene har vi fått en kanal der vi selv er redaktører, og som vi selv kan styre. Her velger vi våre egne tema. Vi svarer på spørsmål vi mener er viktige og som handler om det vi forsker på.

Nettstedet retter seg mot alle som er interessert i religion, men kanskje særlig mot skoleelever.

– Vi tenker oss at elever på videregående er kjernemålgruppen, og ser for oss at sidene kan være en ressurs både for elever og lærere. Derfor kommer orakelsvarene med både refleksjonsspørsmål, relevante lenker og litteraturtips om temaet som er tatt opp, forteller Undheim.

Orakelsvar i mange kanaler

Orakelsvarene formidles på nettsiden religionsoraklene.no hvor tekster, bilder og videoer publiseres. I tillegg spres svarene i sosiale medier. 

– Vi har dessuten inngått samarbeid med forskning.no og religioner.no som har publisert flere av orakelsvarene på sine sider. Det har bidratt til at de mest sette oraklene har over 2000 individuelle treff. 

ReligionsOraklene har ingen planer om å gi seg med det første, tvert i mot vurderer de å profesjonaliere produksjonen av videosnutter og har gjort avtale med Læringslaben ved UiB for å sikre videre drift. 

– Listen over tema innen religionsfaget er utømmelig, og vi har mye vi synes det er viktig å formidle. Det er bare å følge med i fortsettelsen, sier Sissel Undheim.