Hjem
Det humanistiske fakultet
Nytt senter for fremragende forskning

Senter for digitale fortellinger får SFF-status

I dag kom nyheten om at Senter for digitale fortellinger har blitt tildelt status som Senter for fremragende forskning (SFF). Senteret skal utforske hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn blir påvirket av at livene våre i økende grad styres av algoritmer.

Jill og Scott Rettberg
NYTT SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING: Jill og Scott Rettberg er ubeskrivelig glade og takknemlige over at forskningsrådet har tildelt Senter for digitale fortelinger SFF-status.
Foto/ill.:
Ingrid Endal

Hovedinnhold

Senter for digitale fortellinger skal ledes av Scott Rettberg, professor i digital kultur ved UiB. Rettberg er ubeskrivelig glad og takknemlig over at forskningsrådet har valgt å satse på deres prosjekt.  

Et kraftsenter for humanistisk forskning

– Vi vet at nåløyet er særlig trangt hos Forskningsrådet i år. Derfor er vi ekstra glade, og samtidig ydmyke over at vårt initiativ har nådd helt til topps.

 Scott Rettberg skal lede senteret de fem første årene. Deretter er planen at Jill Rettberg, også professor i digital kultur, skal ta over som leder. Med midlene fra Norges forskningsråd på 155 millioner kroner skal de sammen bygge et kraftsenter for forskning på digital kultur.

– Tildelingen fra Forskningsrådet gir oss en unik mulighet til å bygge opp et virkelig sterkt miljø som tar utgangspunkt i humanistisk forskning. Vi har jobbet knallhardt for dette i mange år, så at vi har nådd dette målet er rett og slett fantastisk!

Historiefortelling i skiftende kulturelle sammenhenger

Senteret har allerede fått på plass et internasjonalt team av verdensledende forskere innen elektronisk litteratur, spillstudier, digital kultur og dataprogrammering. Sammen skal de arbeide for å fremme forståelsen av hvordan digitale fortellinger former forståelsen av oss selv og samfunnet vi lever i.

– Vi undersøker noe vi kaller algoritmisk narrativitet i ulike former. Det kan være alt fra konspirasjonsteorier på sosiale medier til AI-programmer som nå er i stand til å skrive enkle noveller på egenhånd, forklarer Scott Rettberg.

Det handler om å forstå hvordan fortellingsmåtene har endret seg over tid, og se det opp mot skiftende kulturelle sammenhenger:

– I praksis vil vi for eksempel se på hvordan utviklingen har foregått, fra hvordan vi formidlet historier rundt leirbålet, videre til 1800-talls romaner og frem til de digitale fortellingene som formidles i dataspill.

Algoritmenes betydning for historien vår

Rettberg håper også at det tverrfaglige forskningssamarbeidet vil åpne for nye anvendelser av humanistisk forskning.

– Målet er å kunne gi en bredere forståelse av hvordan algoritmer endrer måten vi forteller historiene som former kulturen vår, sier Scott Rettberg.

Camilla Brautaset og Ole Hjortland, dekan og prodekan ved HF deler gleden over den fantastiske nyheten. De har hele tiden hatt stor tro på prosjektet, og er veldig glad for at alle som har jobbet frem initiativet nå for uttelling for jobben.

– Tilslaget er resultat av en langsiktig og tidkrevende innsats fra gnistrende gode forskere, og med tydelig støtte og forankring i faglig og administrativ ledelse på alle nivåer – inkludert forrige dekanat.

Viktig for humaniora i Norge

Brautaset og Hjortland sier at dette ikke bare er en gledens dag for alle som skal arbeide videre med prosjektet. Det er også viktig med tanke på humanioras betydning i Norge.

– Denne tildelingen viser hvilket faglig sprengstoff som ligger i humanistisk forskning og tverrfaglig samarbeid, sier Brautaset. 

Hun er takknemlig for at forskningsrådet velger å satse på et prosjekt med en så klar humanistisk profil. 

– Det er en viktig beskjed om hvilken plass humaniora har i Norge, sier Brautaset. Hun tror Senter for digitale fortellinger vil påvirke både forskningsfeltet og utdanningene innenfor digital humaniora i årene som kommer.

– Digital kultur er blant de aller mest populære studieprogrammene ved UiB. Forskningen som vil komme ut fra SFF-miljøet vil derfor også komme studentene våre til gode. Vi ser frem til å følge med på resultatene som vil komme fra dette verdensledende fagmiljøet, sier Brautaset.