Hjem
Det humanistiske fakultet
studiekvardag

Studentane fortel

Korleis er det å studere humanistiske fag, og korleis er livet utanom studia? Les kva studentane seier.

HF-studenter
STUDENTLIVET: Livet som HF-student er konsentrert rundt Nygårdshøyden. Avstanden er kort mellom lesesalar, kantine, forelesingssalar og bibliotek.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein