Hjem
Det humanistiske fakultet

Leiinga ved fakultetet

Fagleg og administrativ leiing ved Det humanistiske fakultet.

Ledelsen ved Det humanistiske fakultet
HF-leiinga frå venstre: Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, visedekan Svein Ivar Angell, dekan Camilla Brautaset, prodekan Ole Hjortland og underdirektør Susanne Ostendorf.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Den øverste leiaren ved fakultetet er dekanen, som også er Fakultetetsstyret sin leiar. 

Dekanen leiar verksemnda ved fakultetet innafor rammer sett av Universitetsstyret, instruksar frå rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fatta av Fakultetsstyret.

Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglege leiinga av fakultetet sin administrasjon.

Fagleg leiing

Administrativ leiing


Dekan
Camilla Brautaset

Prodekan for forsking og formidling
Ole Thomassen Hjortland

Visedekan for utdanning og
internasjonalisering

Svein Ivar Angell


Fakultetsdirektør
Kim Ove Hommen

Underdirektør
Susanne Ostendorf