Hjem
Det humanistiske fakultet

Leiinga ved fakultetet

Fagleg og administrativ leiing ved Det humanistiske fakultet.

Dekanatet ved Det humanistiske fakultet
DEKANATET: Fra venstre visedekan for utdanning Svein Ivar Angell, prodekan for forsking Anne Beate Maurseth og dekan Jørgen Magnus Sejersted.
Foto/ill.:
Ingrid Endal

Den øverste leiaren ved fakultetet er dekanen, som også er Fakultetetsstyret sin leiar. 

Dekanen leiar verksemnda ved fakultetet innafor rammer sett av Universitetsstyret, instruksar frå rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fatta av Fakultetsstyret.

Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglege leiinga av fakultetet sin administrasjon.

Fagleg leiing

Administrativ leiing


Dekan
Jørgen Magnus Sejersted

Prodekan for forsking og formidling
Anne Beate Maurseth

Visedekan for utdanning og
internasjonalisering

Svein Ivar Angell


Fakultetsdirektør
Kim Ove Hommen

Underdirektør
Susanne Ostendorf