Hjem
Det humanistiske fakultet

Leiinga ved fakultetet

Fagleg og administrativ leiing ved Det humanistiske fakultet.

Den faglege og administrative leiinga ved HF i buegangen inn til Sydneshaugen skole
HF-leiinga: Underdirektør Susanne Ostendorf, visedekan Svein Ivar Angell, dekan Camilla Brautaset, prodekan Ole Hjortland og fakultetsdirektør Kim Ove Hommen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Den øverste leiaren ved fakultetet er dekanen, som også er Fakultetetsstyret sin leiar. 

Dekanen leiar verksemnda ved fakultetet innafor rammer sett av Universitetsstyret, instruksar frå rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fatta av Fakultetsstyret.

Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglege leiinga av fakultetet sin administrasjon.

Fagleg leiing

Administrativ leiing


Dekan
Camilla Brautaset

Prodekan for forsking og formidling
Ole Thomassen Hjortland

Visedekan for utdanning og
internasjonalisering

Svein Ivar Angell


Fakultetsdirektør
Kim Ove Hommen

Underdirektør
Susanne Ostendorf