Hjem
Det humanistiske fakultet

Forskning ved Det humanistiske fakultet

Forskning ved Det humanistiske fakultet retter seg mot språk, historie, kultur og estetiske uttrykk. Slik forskning tar i bruk en fortolkende og historisk tilnærming til språklige og kulturelle fenomener.

Universitetsbiblioteket
Foto/ill.:
Paul-Erik Lillholm

Hovedinnhold

Forskningen er fordelt på fakultetets fire institutter og to sentre. Den skjer i forskergrupper eller som individuelle prosjekter knyttet til nasjonale eller internasjonale nettverk med intern eller ekstern finansiering. Forskningen formidles gjennom fakultetets undervisningsfag, i vitenskapelige publikasjoner og gjennom utadrettet virksomhet.

Det forskes innen en lang rekke språk, både vårt eget språk, de største europeiske språkene, til fjernere språk som arabisk, japansk og kinesisk. Historiefaget, religionsvitenskap, kulturvitenskap og digital kultur utforsker viktige sider av samfunnslivet i lange tidsperspektiv fra steinalderen til i dag. Litteratur, kunst og teater er umistelige deler av vår kulturarv som stadig må formidles og bearbeides ut fra nye perspektiver.