Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

For ansatte ved IFT

Fraværskjema

IFT-posten - arkiv

Utfyllende regler for reiser og dekking av mobiltelefon

Intranett

Mitt UiB – Ny læringsplattform

Webmail

Outlook ved UiB

Brita – Brukerstøtte ved IT-avdelingen ved UiB

Cristin – Database for vitenskaplig aktivitet

Intern telefonkatalog for UiB

På Høyden

Telefonkatalogen/Gule sider

Lokale webkontakter ved UiB