Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Administrasjonen ved IGS

Hovedinnhold

Administrasjonssjef IGS: Ingvild Strømsnes

Forskerutd./PhD:

Daniel Gundersen - ph.d.-koordinator
 

Forskningsadm: 

Maria Sollohub - BCEPS
Kari Juul - Praksisnett, DRONE, Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK), forskningsregister hjertekarsykdom (FS-databasen)
Ane Straume - CISMAC
Anne Berit Kolmannskog - prosjekt-administrasjon, SIH
Gunhild Koldal - Norhed II/SIH
Guro Akre - SEFAS

Kommunikasjon og nettsider:

Personal: 

Etter- og videreutd:

Administrasjon:

BCEPS: 


Maria Sollohub

Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)
Bergen Centre for Ethichs and Priority Setting in Health 
www.uib.no/en/bceps

CISMAC:

Anne Berit Kolmannskog
Ane Straume

Senter for fremragende forskning (SFF):
Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health
/en/cismac

SEFAS:

Guro Akre

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)
www.uib.no/sefas
 

TVEPS:


Elin Christine Gundersen
Gunhild Agdesteen


Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS)
www.uib.no/tveps

Senter for internasjonal helse (SIH):

TRACE

Kari Juul

Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE)
www.uib.no/trace#

 

Pandemisenteret