Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Administrasjonen ved IGS

Hovedinnhold

Administrasjonssjef IGS: Ingvild Strømsnes Maden

Forskerutd./PhD:

Daniel Gundersen - phdkoordinator
 

Forskningsadm: 

Maria Sollohub - BCEPS
Berit Øxnevad-Gundersen - Praksisnett
Ane Straume - CISMAC
Anne Berit Kolmannskog - prosjekt-administrasjon, SIH

Kommunikasjon og nettsider:

Personal: 

TVEPS:

Ane Johannessen
Elin Christine Gundersen
Gunhild Agdesteen


Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS)
www.uib.no/tveps

Økonomi & innkjøp:

Bestillingsskjema

Kjell Rune Sæle - Instituttkontroller
Ansvar for:

  • Budsjettering
  • Analyser
  • Fagøkonomi/ økonomispørsmål
  • Produsere styrings- og ledelsesgrunnlag

Siv Johnsen Eggereide - Økonomikoordinator
Ansvar for:

  • Koordinering, arbeidsledelse og ressursfordeling i økonomiseksjonen
  • Totaløkonomi
  • Økonomioppfølging
  • Lederstøtte

Elisabeth Hove
Olga Shangina Williams

Etter- og videreutd:

CISMAC:

Anne Berit Kolmannskog
Ane Straume

Senter for fremragende forskning (SFF):
Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health
/en/cismac

SEFAS:

Guro Akre

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)
www.uib.no/sefas

Administrasjon: