Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Administrasjonen ved IGS

Administrasjonssjef IGS: Siri Smith 

Ekspedisjon:

Silje K. Amundsen Mossefinn  (permisjon til mars 2020)
Line Merethe Solheim - lærling

Tlf: 55 58 61 00 (felles ekspedisjon for IGS og SIH)
Faks: 55 58 61 30

Forskerutd./PhD:

Daniel Gundersen - phdkoordinator
Gunhild Koldal - Kvote

Forskningsadm: 

Tove Bjørneset - Globale helseprioriteringer
Berit Øxnevad-Gundersen - Infrastruktur-prosjektet
Ane Straume - CISMAC
Anne Berit Kolmannskog - prosjekt-administrasjon, SIH

Personal: 

TVEPS:

Ane Johannessen
Elin Christine Gundersen
Gunhild Agdesteen


Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS)
www.uib.no/tveps

Økonomi & innkjøp:

Bestillingsskjema

Kjell Rune Sæle - Instituttkontroller
Ansvar for:

  • Budsjettering
  • Analyser
  • Fagøkonomi/ økonomispørsmål
  • Produsere styrings- og ledelsesgrunnlag


Filiz Ipek Lunde - Økonomikoordinator
Ansvar for:

  • Koordinering, arbeidsledelse og ressursfordeling i økonomiseksjonen
  • Totaløkonomi
  • Økonomioppfølging
  • Lederstøtte

Elin Hoshovde
Solfrid Vikøren

Etter- og videreutd:

CISMAC:

Anne Berit Kolmannskog
Solfrid Vikøren 
Ane Straume
Filiz Ipek

Senter for fremragende forskning (SFF):
Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health
https://www.uib.no/en/cismac

SEFAS:

Guro Akre

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)
www.uib.no/sefas