Hjem
Institutt for informatikk

Meltzerprisen for yngre forskere til Daniel Lokshtanov

Daniel Lokshtanov mottok igår Meltzerprisen for yngre forskere for ”banebrytende bidrag til et nytt og raskt voksende felt innen informatikk – datareduksjon som hjelpemiddel til å løse vanskelige beregningsproblemer.”

Hovedinnhold

I sin doktoravhandling har Daniel Lokshtanov vært med på å utvikle en matematisk modell for å studere datareduksjon.

For mange viktige beregningsproblemer er den beste kjente løsningsmetoden å prøve alle muligheter. Dette er ekstremt tidkrevende selv for moderate størrelser av inndata. Men det er ofte mulig å ”rydde” inndata for irrelevante elementer før man prøver alle muligheter, og slike løsningsmetoder er ofte effektive i praksis, ifølge omtalen.

Daniel Lokshtanov begynte å programmere da han var i 13-årsalderen. Da han var 18 år kom han på 2. plass i Norsk informatikkolympiade ved NTNU, som er tilsvarende Abelkonkurransen innen informatikk. Lokshtanov fullførte mastergraden i 2006 etter bare tre års studier, og tok doktorgraden ett år før normert tid.

– Når man får en slik pris er det ikke fordi man har kommet dit alene. Menge rundt meg har bidratt, understreker Daniel Lokshtanov.

I sin takketale trakk han frem algoritmegruppen ved UiB som en støtte både i det faglige og det utenomfaglige.

 

Se omtale i På høyden av begge de to prisvinnerne.