Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Studieåret 2021/2022 ble det produsert tre store masteroppgaver i samarbeid med forskergruppen for strafferett og straffeprosess. Her er en oversikt over temaene som ble behandlet i oppgavene.
Faglig grundighet er nøkkelen til å lykkes som jurist. Snarveier lønner seg sjelden. Det er høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund gode råd til årets kandidater.
Den 12-14. juni arrangerte forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning et seminar om prosessavtaler med deltakere fra 11 land.
Vi gratulerer professor Rune Sæbø med prisen for årets foreleser fra JSU Bergen.
Stortingets energi- og miljøkomité peker på Bergen som kunnskapssenter for flytende havvind. Det juridiske fakultet ved UiB har en sentral rolle.
Videopresentasjon fra Professor Stephen J. Morse sin gjesteforelesning «Neurolaw: Perils and Promises».
I en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen ble i dag de åtte nye æresdoktorene ved UiB hedret. De fikk utnevnelsen for sitt fremragende arbeid for vitenskapen.
Forskergruppens medlem og mastergradsstipendiat Ingrid Gaupås har levert masteroppgave
Ronny Gjendemsjø har blitt utnevnt som professor i rettsvitskap
Den 12. mai presenterte Line Gjerstad Tjelflaat deler av sitt arbeid om erstatningsansvar ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser i konsern for forskningsgruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett og forskningsgruppen for erstatningsrett.
Den 24.04 møttes forskningsgruppen for å høre på Andreas Slettevold gi en presentasjon om temaet klimaendringer og revisjon av kontrakter basert på uforutsette omstendigheter.
I utvalget sitter blant annet forskergruppens medlem Professor Halvard Haukeland Fredriksen.
Etter to år med pandemi ønskes alle jusstudentene velkommen til Dragedagen 19. mai. Det blir spennende foredrag på dagtid og gratis konserter på kveldstid. Musti kommer, kommer du?
Ukrainsk territorium har vært okkupert av forskjellige makter gjennom mange hundre år, men Ukraina har aldri gitt opp sin selvstendighet. – Det er viktig å kunne historien for å forstå hvordan ukrainere har det i dag og hvem vi er, sier førsteamanuensis Liliia Oprysk ved Det juridiske fakultet, som selv er fra Ukraina.
Jusstudent og havambassadør Nora Giæver har startet sin fire måneders tur over Stillehavet med Statsraad Lemkuhl. I alt seks jusstudenter er med på One Ocean-ekspedisjonen som setter bærekraft på dagsorden.
Forskergruppen for europarett og Klagenemndsekretariatet har hatt et felles fagseminar om temaer innenfor konkurranserett og offentlige anskaffelser.
Den 25. april var aktører tilknyttet forskningsprosjektet DIMENSIONS og forskergruppen i strafferett og straffeprosess på besøk hos Sentral Fagenhet for Tvungen omsorg i Trondheim.
Bli med på feiringen av Holbergprisvinner Sheila Jasanoff, Nils Klim-prisvinner Elisa Uusimäki og vinnerne av Holbergprisen i skolen under Holberguken 2022, som finner sted 7.– 10. juni.

Sider