Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Rettslige problemstillinger ved bruk av hjemmekontor.
Forskergruppen for rettskultur, rettshistorie og komparativ rett ved Universitet i Bergen inviterte til det fjerde norske rettshistorikermøte fredag den 17. november 2023 i Bergen.
Marius Mikkel Kjølstad har utarbeidet en oversikt over bevarte juridiske forelesninger mv. fra 1800-tallet.
"Barnekonvensjonen i norsk rett - prinsipper og praksis" samler erfaringene med barnekonvensjonen i norsk rett, 20 år etter at konvensjonen ble vedtatt. Boken berører spørsmål både om strafferett og straffeprosess, og flere av forskergruppens medlemmer har gitt sine bidrag.
Forskergruppen ønsker å gratulere tre av sine medlemmer, som nye medlemmer av European Law Institute.
I september ble det utgitt en ny bok om Frederik Stangs naturrettsforelesninger fra 1830–1831 og holdt et naturrettslige seminar ved det Juridiske Fakultet (UiB). Stang var en av de viktigste aktørene i norsk historie på 1800-tallet og Norges første statsminister.
Undersjøiske transformatorstasjoner – styrking av eksisterende teknologi for å redusere kostnadene for havvind. Se opptak av foredraget her!
Forskergruppen arrangerte Bergen Energy and Climate Law Days 2023 fra 23. til 24. oktober.
Forskergruppen for strafferett og straffeprosess ved Det juridiske fakultet hadde ære av å arrangere Nordisk Workshop i strafferett 01.-03. november 2023. Workshopen ble avholdt i Bergen og hadde "straff og strafforfølgning i en digital verden" som hovedtema.
LaW-BALANCE er et nyoppstartet forskningsprosjekt ved fakultetet om rettslige regulering av det moderne arbeidslivet. Prosjektet har særlig fokus på balansen mellom arbeid, fritid og familieliv.
Havvindparker kan begrense effekten til andre parker med 20 prosent så langt som 50 kilometer unna. Lovverket er tynt og må utvikles for å tilpasses storstilt havvindbygging i Nordsjøen og i andre havområder, mener stipendiat Eirik Finserås, ved Det juridiske fakultet.
Det juridiske fakultetet ved UiB og Offshore Norge har inngått et kunnskapssamarbeid for å utrede de rettslige og økonomiske rammevilkårene for avvikling i petroleumsbransjen.
Overgangen til fornybar energi og behovet for å finne en balanse mellom teknologisk utvikling og bevaring av naturen, skaper nye juridiske utfordringer. Med Bergen Energy and Climate Law Days har forskere ved Det juridiske fakultet etablert et nordisk møtepunkt for energi-, klima- og energirett.
Solstrand ble et samlingspunkt for skatterettslig diskurs da Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med Norges Handelshøyskole og Skatteetaten, arrangerte et to-dagers seminar for 20 europeiske doktorgradsstipendiater som spesialiserer seg innen skatterett.
I samarbeid med Norges Handelshøyskole og Skatteetaten, inviterte Det juridiske fakultet til skatterettskonferansen 2023. Denne gangen var det nye, dagsaktuelle problemstillinger innen skatteverdenen som ble presentert.
Fem nettverksprosjekter ved Det juridiske fakultet får støtte fra Forskningsrådet i kjølvannet av JUREVAL.
Behovet for klarspråk er tydeligere enn noen gang. Men departementet vil bruke pengene til noe annet.

Sider