Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Forskergruppens medlem og mastergradsstipendiat Ingrid Gaupås har levert masteroppgave
Ronny Gjendemsjø har blitt utnevnt som professor i rettsvitskap
Den 12. mai presenterte Line Gjerstad Tjelflaat deler av sitt arbeid om erstatningsansvar ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser i konsern for forskningsgruppen for naturressurs-, miljø-, og utviklingsrett og forskningsgruppen for erstatningsrett.
Den 24.04 møttes forskningsgruppen for å høre på Andreas Slettevold gi en presentasjon om temaet klimaendringer og revisjon av kontrakter basert på uforutsette omstendigheter.
I utvalget sitter blant annet forskergruppens medlem Professor Halvard Haukeland Fredriksen.
Etter to år med pandemi ønskes alle jusstudentene velkommen til Dragedagen 19. mai. Det blir spennende foredrag på dagtid og gratis konserter på kveldstid. Musti kommer, kommer du?
Ukrainsk territorium har vært okkupert av forskjellige makter gjennom mange hundre år, men Ukraina har aldri gitt opp sin selvstendighet. – Det er viktig å kunne historien for å forstå hvordan ukrainere har det i dag og hvem vi er, sier førsteamanuensis Liliia Oprysk ved Det juridiske fakultet, som selv er fra Ukraina.
Jusstudent og havambassadør Nora Giæver har startet sin fire måneders tur over Stillehavet med Statsraad Lemkuhl. I alt seks jusstudenter er med på One Ocean-ekspedisjonen som setter bærekraft på dagsorden.
Forskergruppen for europarett og Klagenemndsekretariatet har hatt et felles fagseminar om temaer innenfor konkurranserett og offentlige anskaffelser.
Den 25. april var aktører tilknyttet forskningsprosjektet DIMENSIONS og forskergruppen i strafferett og straffeprosess på besøk hos Sentral Fagenhet for Tvungen omsorg i Trondheim.
Bli med på feiringen av Holbergprisvinner Sheila Jasanoff, Nils Klim-prisvinner Elisa Uusimäki og vinnerne av Holbergprisen i skolen under Holberguken 2022, som finner sted 7.– 10. juni.
Forskargruppa har delteke på felles seminar i Oslo med Senter for Europarett ved UiO
– Jeg kan ikke huske at det har vært så sterk deltakelse på de nordiske formuerettsdagene før, sier professor Johan Giertsen. Han er primus motor for arrangementet og gleder seg til å møte nordiske kolleger i Bergen 27.-29. april.
Nemndsleder Hanne Skoe Cederkvist er nytt medlem i forskergruppen for familie-, barne-, arve- og personrett.
Forskningsgruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett har mottatt midler for å arrangere Norges 'Energi- og miljøretts dager Bergen' i 2023.
Det å tiltale og straffeforfølge statsledere for angrepskrig er en folkerettslig nøtt, som ikke har vært knekket siden rettsoppgjøret etter annen verdenskrig. Jussprofessor Terje Einarsen mener at han funnet svaret.
Uteksaminerte UiB-student Marie Bakken ved Det juridiske fakultet vant prisen The Arenberg-Coimbra Group Prize for Erasmus Students for 2022.
På seminaret til forskergruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett den 17. Mars var Leigh Hancer, Matthew Levitt og Henrik Bjørnebye invitert for å snakke om EU sin nye gas- og hydrogenpakke og dens påvirkninger på Norge.

Sider