Hjem

Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Rekrutteringen av unge forskere med middelalderen som fagfelt er godt nytt for forskningsmiljøet ved UiB. Elleve ph.d.-kandidater var nylig samlet for å knytte kontakter på tvers.
Som student ville Eirin Eikefjord helst bli journalist. Omveien til jobben som kommentator i BT gikk via jusstudier på Dragefjellet.
Hvis det ikke blir enighet mellom partene i årets mellomoppgjør, kan det bli streik ved UiB fra og med fredag 24. mai.
- Det juridiske fakultet er en svært attraktiv arbeidsplass med flotte kollegaer og gode muligheter, sier Malgorzata Cyndecka.
Lise Carlsen har vore studentane si stemme i studieutvalet, forskingsutvalet og fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet. Etter sommaren ventar Muséplass og vervet som studentrepresentant i Universitetsstyret.
Jussprofessor Jørn Jacobsen trur ikkje at ei fornya valdtektslovgjeving med krav om «oppriktig samtykke» er heldig. I den nye boka «Valdtektsstraffebodet – Gjeldande rett og spørsmålet om reform» utdjupar han kvifor.
I de to siste årene har forskergruppen for sivilprosess tatt opp tre studenter som medlemmer i gruppen. Studentene skriver da en stor masteroppgave innenfor sivilprosessen, får en veileder som er med i forskergruppen og deltar på alle forskergruppens aktiviteter.
I alt 1855 søkere har valgt Rettsvitenskap ved UiB som sitt førstevalg hos Samordna opptak.
Dr. Robert Taylor fra Universitetet i Aberdeen har nettopp besøkt Det juridiske fakultet. Han holdt samtidig en gjesteforelesning med temaet «'Brexit: Where does Power lie under the UK Constitution”. Du kan se hele forelesningen her. Forelesningen er på engelsk.
Kan det kompliserte gjerast morsomt? Kan det kjedelege bli forståeleg? Ja, meiner forelesarane Jan-Ove Færstad og Johan Giertsen. Kvar veke går dei i studio for å lage nye episodar av Kontraktsrettfredag.
Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team?
Vil du bli betre kjend med den maritime næringa på Vestlandet? Søk om plass på Maritime Bergen Law Summer Programme.
Starter i ny jobb som lagdommer ved Gulating lagmannsrett.
UiB har vedtatt å innføre systemet Leganto for etablering og publisering av litteraturlister. Dette innebærer at arbeidet med litteraturlistene blir enklere og mer effektivt.
Tid til å fordype deg i juridiske problemstillinger. Oppfølging fra de fremste forskerne innen et rettsområde som interesserer deg. Stipend og ekstra studiepoeng ved opptak på forskerlinjen - dette venter deg som ønsker å skrive stor masteroppgave.
Da bør du melde deg opp til spesialemnet God forvaltningsskikk som holdes i vår av professor Camilla Bernt og professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.

Sider