Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Verken stat eller internasjonale organisasjonar vil ta det fulle ansvaret for sivile i flyktningeleirar. Resultatet er at dei sit att utan rettstryggleik.
Fredag 18. juni blir det storslått feiring av årets kandidater. Fem år med knallhard studering blir markert og premiert. Det blir sang og musikk, taler, pomp og prakt. Og, så klart, sprudlevann og kanapeer!
Alle ved fakultetet, både studenter og ansatte, oppfordres til å komme med innspill til den nye strategiplanen. Den vil angå alle som én.
Å gå på tur i skogen har like lite og like mykje med eigedomsrett å gjere som det å signere kjøpekontrakt for eit hus.
En blir god i språk, viser initiativ og selvstendighet, lærer fag en ikke lærer hjemme, takler utfordringer, får bedre kulturforståelse, nye perspektiver, nyttige kontakter…
- Viss nokon hadde fortalt meg i haust at eg skulle delta i finalen i ein prosedyrekonkurranse i Sør-Afrika, hadde eg aldri trudd dei, ler Sunniva Schultze-Florey.
Doktorgradsstipendiat Ragna Aarli ved juridisk fakultet på UiB etterlyser klarere regler for dekning av rettssaker i mediene.
– Eg forsøkjer å avklare kva terrorisme er, rettsleg sett – som brotsverk, seier jusprofessor Erling Johannes Husabø.
- Det viktigste du må ha hvis du vil jobbe som forsker er lidenskap til faget, konkluderer jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde.
Elevene i 6B ved Aurdalslia skole har laget forslag til ny grunnlov for landet.
Hvordan ville samfunnet sett ut dersom barn fikk bestemme? Hvilke rettigheter ville de ha lagt mest vekt på? Det juridiske fakultet har utfordret elever i sjette klasse til å lage en helt ny grunnlov.
Det juridiske fakultet gjennomførte en større undersøkelse om studiemiljøet ved fakultet i mars i år. Nå foreligger de første resultatene.
1. mars startet prosjektet Corporate Governance opp ved Det juridiske fakultet
Cand. jur Hans Fredrik Marthinussen forsvarer lørdag 14. februar 2009 kl. 10.15 sin doktoravhandling Forholdet mellom panterett og pantekrav

Sider