Hjem
Kjemisk institutt
HMS

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er naturligvis et viktig område for et Kjemisk institutt

Følgende personer har spesielle roller innen HMS-arbeidet ved KI;

Funksjon

Navn

Telefon

Instituttleder

Knut Børve

 83365

Administrasjons-sjef

Kristin Sofie Farkas

 83442

HMS-koordinator

Lisbeth Glærum

 82574

Verneombud

Reidun Myklebust

 83367

 

Kontaktområde

Navn / Vara

Telefon

Strålevernskoordinator

Inger Johanne Fjellanger

 83364

Ecoonline

Lisbeth Glærum

 82574

Ecoonline

Marit Bø Vaage  

 83568

Avfallshåndtering

Lisbeth Glærum

 82574

Brann

Lisbeth Glærum

 82574

Plassansvarlig – K og U-et.

Steinar Vatne / Lisbeth Glærum

 83417/82574

Plassansvarlig – 2-et.

Egil Nodland / Reidun Myklebust

  83357/83367

Plassansvarlig – 3-et.

 Torgils Fossen / Matthias Stadler

  83463/83545

Plassansvarlig – 4-et.

Tore Skodvin

 83354

Norsk nasjonal NMR-plattformJose Carlos Reyes Guerrero /Jarl Underhaug    83475/83474