Hjem
Kjemisk institutt
HMS

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er naturligvis et viktig område for et Kjemisk institutt

Hovedinnhold

Følgende personer har spesielle roller innen HMS-arbeidet ved KI;

Funksjon

Navn

Telefon

Instituttleder

Knut Børve

 83365

Administrasjonssjef

Pål M. Gunnestad

 84025

HMS-koordinator

Lisbeth Glærum

 82574

Verneombud

Reidun Myklebust

 83367

 

Kontaktområde

Navn / Vara

Telefon

Strålevernskoordinator

Inger Johanne Fjellanger

 83364

ECOonline

Lisbeth Glærum

 82574

ECOonline

Marit Bø Vaage

 83568

Avfallshåndtering

Lisbeth Glærum

 82574

Brann

Lisbeth Glærum

 82574

Plassansvarlig – K og U-et.

Lisbeth Glærum

 82574

Plassansvarlig – 2-et.

Pascal D. C. Dietzel

 83368

Plassansvarlig – 3-et.

 Torgils Fossen /Matthias Stadler

  83463/83545

Plassansvarlig – 4-et.

Tore Skodvin/Reidun Myklebust

 83354/83367

Norsk nasjonal NMR-plattformEgil Nodland /Jarl Underhaug    83357/83474