Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Skagen
Gaular k.
Arkeologisk granskning av haugrest. 2008.
RAPPORT

Birkeland
Gaular k.
Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanarbeid. 2012
RAPPORT

Osen Gard
Dalsfjord, Gaular k.
Ettergraving av gravfunn, 1980
RAPPORT

Osen Gard
Dalsfjord, Gaular k.
Ettergraving av gravfunn, 1982
RAPPORT

Osen Gard 
Dalsfjord, Gaular k.
Yngre jernalder og middelalder bosetning. 2002
RAPPORT 2002

Øvre strand 
Dalsfjord, Gaular k.
Ettergraving av gravfunn, 1986
RAPPORT

Øvre Strand
Gaular k.
Mulig gravhaug (1986)
RAPPORT

Døskeland
Gaular k.
Kullgrop 1982
RAPPORT