Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 12. april 2018

Hovedinnhold

Saksliste

S 22/18  Godkjenning av innkalling og saksliste
S 23/18 Godkjenning av protokoll fra møte 15.2.2018
S 24/18 Økonomirapport per februar 2018
S 25/18 Status og plan for riksrevisjonens revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2017. Ikke offentlig
S 26/18 Møteplan for universitetsstyret 2019
S 27/18 Handlingsplan for universitetets satsing med Kina
S 28/18 Universitetssamarbeidet BOTT – orientering om status
S 29/18 Utredning av muligheten for å etablere nasjonal universitetsavis
S 30/18 Ida Bloms hus
S 31/18 Årsrapport 2017 - Arbeidsmiljøutvalget
S 32/18 Årsrapport 2017 - Bedriftshelsetjenester
S 33/18 Studentombudet ved Universitetet i Bergen – Årsrapport for 2017
S 34/18 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret – Aktivitets- og økonomirapport for 2017
S 35/18 Årsmelding Holbergprisen 2017
S 36/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater
S 37/18 Internrevisjonsrapport - midlertidige ansettelser
S 38/18 Internrevisjonsrapport – Klinikkdrift ved Det Psykologiske fakultet.
S 39/18 Tilsyn med arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap ved Universitetet i Bergen. Ikke offentlig
S 40/18 Senterleder ved SFF - Centre for Cancer Biomarkers - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor. Ikke offentlig
S 41/18 Senterleder ved SFF - Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor. Ikke offentlig
S 42/18 Revisjon av HAV, LIV, SAMFUNN - Universitet i Bergens strategi 2016 – 2022 – mandat for arbeidsgruppe
S 43/18 Navn på helseklynge