Hjem
Styre og ledelse

Den sentrale klagenemnd

Klagenemnda behandler klager og disiplinærsaker mot og fra studenter.

Hovedinnhold

Den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Bergen består av fem medlemmer og ledes av en ekstern person med dommerkompetanse.

Følgende personer er medlemmer i nemnda for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025:

 • Tingrettsdommer Morten Dømbe Haldorsen
 • Førsteamanuensis Rannveig Øvrevik Skoglund
 • Forsker Ivar Stefansson

Følgende studentrepresentanter er oppnevnt for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023:

 • Martine Jordana Baarholm
 • Håvard Rørtveit

Nemnda behandler følgende saker:

 • Klager over enkeltvedtak
 • Klager over formelle feil ved eksamen, sensur og arbeidskrav
 • Klager over avgjørelser om permisjon og fravær, samt om helt eller delvis tap av studieretten
 • Saker om mistanke om fusk
 • Saker om utestenging og bortvising
 • Klager i forbindelse med valg av representanter og ombud ved Universitetet i Bergen
 • Klagesaker i henhold til bestemmelsene om klage i «Forskrift for graden pholosophiae doctor (Ph.d.) ved Universitetet i BergenKlager, bortsett fra i fuskesaker, behandles av fakultetet som førsteinstans og nemnda som klageinstans. I fuskesaker vil nemnda være førsteinstans og Felles klagenemnd (nasjonalt organ) som klageinstans.
 • Klager, bortsett fra i fuskesaker, behandles av fakultetet som førsteinstans og nemnda som klageinstans. I fuskesaker vil nemnda være førsteinstans og Felles klagenemnd (nasjonalt organ) som klageinstans.

Sekretariatet for Den sentrale klagenemnd er i dag lagt til Sekretariat for universitetsledelsen. Sekretariatet ber om at klagesaker oversendes nemnda senest to uker før nemndas møte, og at fuskesaker oversendes minst tre uker før nemndas møte. I fuskesakene vil studentene motta kopi av sakens dokumenter fra fakultetet og et varsel fra sekretariatet med informasjon om blant annet saksbehandlingen, studentens rettigheter, møtedato og frist for å inngi en eventuell uttalelse.

Nemnda har møte ca. en gang per måned, se faktaboks oppe til høyre på denne siden for datoer.