Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
News

Karrierepris til Kundan Kumar

Førsteamanuensis Kundan Kumar er tildelt prisen Society for Industrial and Applied Mathematics/Geosciences Early Career Prize for 2017.

Kundan Kumar
HEIDRA MED KARRIEREPRIS: Førsteamanuensis Kundan Kumar er tildelt prisen SIAG/Geosciences Early Career Prize.

Hovedinnhold

Kundan Kumar er førsteamanuensis ved Matematisk institutt ved UiB. 

Society for Industrial and Applied Mathematics/Geosciences Early Career Prize vert delt ut annankvart år. Eit av krava til å få prisen er at prisvinnaren må ha skapt eit viktig bidrag til geovitskapen. Dette bidraget eller deler av det skal ha vore publisert i eit fagfellevurdert tidsskrift. 

For at prisen skal gå til forskarar som er tidlege i karrieren sin, krev ein at publiseringa skal vere maksimum tre år etter endt doktorgrad.