Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Skal du ta emner på HVL?

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et tett samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, og hvert semester tar mange UiB-studenter emner på HVL.

Hovedinnhold

Dersom du skal ta et eller flere emner på HVL må du sørge for at emnet du skal ta står oppført med riktig semester i utdanningsplanen din. Som hospiterende student må du forholde deg til studentweb på to forskjellige institusjoner med to forskjellige innlogginger.

Skal du ta emne(r) som er obligatorisk i graden din?

Studentweb
Som hospitant på HVL må du forholde deg til både UiB og HVL sin studentweb. Du er selv ansvarlig for å vurderingsmelde deg på HVL sin studentweb. Du vil motta info om innlogging på e-post og SMS i løpet av uke 33/uke 2. Frist for semesterregistrering er 1. september/1. februar. 

Betaling
Du betaler semesteravgift kun til UiB. For å få fritak for semesteravgift ved HVL, må du sende e-post til semesteravgift-refusjon@hvl.no og legge ved kvittering fra banken på semesteravgiften du har betalt til UiB. Husk å ta med studentnummeret ditt. Frist for dette er innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Dersom du ikke gjør dette, blir studieretten din ved HVL inndratt.

Regler
Alle læresteder har en egen studieforskrift, basert på Universitets- og høgskoleloven. Legg merke til at UiB og HVL har ulike regler for utsatt eksamen, og at det kan være avvikende rutiner og frister knyttet til eksamensavviklingen. Forskrift om studium og eksamen ved HVL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-05-09-1000

Læringsportal
HVL bruker Canvas som læringsportal. Du vil motta info om innlogging på e-post i løpet av uke 33/uke 2.

Timeplan
Timeplaner for alle emner er tilgjengelig her: https://www.hvl.no/student/timeplan/

Pensum
Pensum finner du i emnebeskrivelsen på hvl.no.

Eksamen
Eksamensdato er tilgjengelig på studentweb.

Tilrettelegging
Dersom du har behov for tilrettelegging må du søke om dette til begge læresteder. Les mer om tilrettelegging på HVL her: https://www.hvl.no/student/tilrettelegging/  

Kontakt
Studieveileder på ditt studieprogram på UiB, eller studenttorget på HVL.

Oversending av studentinformajon mellom HVL og MN-fakultetet

Hvis emnet du skal ta ved HVL er oppført med riktig semester i din utdanningsplan på studentweb vil du automatisk komme inn i våre rutiner.

Ta kontakt med din studieveileder dersom emner ikke er oppført i rett semester.

MN-fakultetet sender informasjon til HVL i følgende uker:

uke 24 for høstsemesteret (suppleringsliste i uke 33)
uke 49 for vårsemesteret (suppleringsliste i uke 2)

Hvilken liste du er på styrer når du får innloggingsinformasjon fra HVL.

Skal du ta valgfag innen ingeniørfag?

Søk om enkeltemneopptak innen 1. juni/1. desember.
Se denne siden for mer info: https://www.hvl.no/studier/opptak/opptak-til-enkeltemne/