Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
HMS

Kjemisk institutt best på HMS i 2017

Seriøs jobbing over tid har gitt gode resultater.

HMS-prisen 2017
PRISVINNER: Kjemisk institutt hedres for godt HMS-arbeid i 2017.
Foto/ill.:
Jarand Skarveland

Hovedinnhold

Instituttledelsen ved Kjemisk institutt mottok HMS-prisen for 2017 under MatNat-fakultetets årlige HMS-seminaret på VilVite.

Juryen trekker fram instituttets faglig-sosiale møteplasser:

"Når Kjemisk i år får prisen, har komiteen lagt vekt på helheten i et bredt spekter av tiltak i måten instituttet har klart å knytte sammen både det faglige og sosiale fellesskapet på for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet på instituttet. Instituttet har satt i gang en rekke tiltak, og det er en stor bredde i tiltakene, for å skape gode faglig-sosiale møteplasser mellom ansatte, men også mellom ansatte og studenter. De viser også at det er godt oppmøte på de ulike tiltakene."

Kjemisk institutt har lange tradisjoner for å ha et sterkt fokus på fysiske sikkerhetstiltak og trygge arbeidsrutiner.

Instituttet skriver i sin søknad at det systematiske HMS-arbeidet også skal sikte mot et arbeidsmiljø som ikke bare er trygt og funksjonelt, men også attraktivt. Dette karakteriseres av gode arbeidsfellesskap – av et godt psykososialt arbeidsmiljø.

- Helse, miljø og sikkerhet er et satsingsområde ved MatNat. Derfor ønsker fakultetet å stimulere instituttene til å arbeide systematisk med HMS samtidig som vi ønsker å synliggjøre det gode HMS-arbeidet som gjøres ved instituttene. Håpet er at andre på denne måten både kan lære av - og videreutvikle - rutinene som allerede er kommet på plass, sier fakultetsdirektør Elisabeth Muller Lysebo.

Prisen er på 50 000 kroner, og deles ut for 13. gang.