Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyheter

60 millioner kroner til forskning på klimavarsling

Bergen får en ny forskningsenhet som vil ha som mål å fremskaffe informasjon om klimaet til nytte for blant andre fiskerinæringen, landbruket og kraftprodusenter. Satsingen er gjort mulig som følge av bidrag fra Bergens forskningsstiftelse.

Tore Furevik, Svein Hole, Tor Eldevik
LØFT FOR KLIMAVARSLINGEN: Kanskje vil Bergen en dag være like kjent for klimavarsler som for meteorologi, sier Tore Furevik (til venstre), leder for Bjerknessenteret. Sveinung Hole (i midten) er daglig leder i Trond Mohn stiftelse. Tor Eldevik (til høyre) skal lede forskningsenheten sammen med Noel Keenlyside.
Foto/ill.:
Bjerknessenteret

Hovedinnhold

Trond Mohn stiftelse går inn med 30 millioner kroner til det nye forskningsenheten, som blir etablert ved Bjerknessenteret i Bergen. Partnerne i Bjerknessenteret: UiB, Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Norce, stiller med tilsvarende ressurser i et spleiselag. Enheten får navnet Bjerknes CPU, Bjerknes Climate Prediction Unit. 

Målet er å utvikle klimavarsling til et presisjonsnivå som gjør det praktisk nyttig for det norske samfunnet og for aktører i og rundt havområdene fra Atlanterhavet til Arktis. Vær og klima varsles i dag i ulike tidsskalaer – mest kjent er den daglige værvarslingen som varsler været i inntil 10 dager. Bjerknessenteret har også et nystartet prosjekt som har som mål å varsle været i kommende sesong – inntil 3 måneder, mens forskerne i denne nye satsingen, Bjerknes CPU, skal utvikle metoder som legger til rette for operasjonell varsling av klima fra sesonger til tiår og enda lengre. Slik en i dag varsler været fra dager til en uke frem i tid, er målet i fremtiden å varsle hvordan det for eksempel blir neste skisesong, hvor mye vann det vil komme i kraftverkenes reservoarer, og hvor mye fisk det vil være i Barentshavet.

– I Bergen har vi et unikt og internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen meteorologi. Trond Mohn stiftelse vil bidra til utvikling av dette gjennom støtte til et forskningsenhet som fokuserer på praktisk anvendelig kunnskap om klimaendringer, sier daglig leder Sveinung Hole i Trond Mohn stiftelse.

Grunnlaget for moderne værvarsling

For hundre år siden la Vilhelm Bjerknes og ”Bergensskolen” grunnlaget for moderne værvarsling. Bergensskolen i meteorologi er noe alle studenter i meteorologi lærer om over hele verden. Femti år senere gjorde hans sønn Jack Bjerknes et banebrytende arbeid på klimavariasjoner i Atlanterhavet og Stillehavet. 

Den nye forskningsenheten springer ut fra Bjerknessenteret og skal ledes av Noel Keenlyside og Tor Eldevik, begge professorer ved Geofysisk institutt på UiB og Bjerknessenteret

– I dag kan vi ikke se for oss en tilværelse uten værvarsel. Vår forskning skal gi svar på om vi i fremtiden vil kunne si det samme om klimavarsling. Det er det som er det viktige og praktiske målet med denne satsingen, sier professor Noel Keenlyside.

Arv som forplikter

Klimavarsling er et forskningsfelt som har vokst fram i Norge og internasjonalt de senere årene. Ved Bjerknessenteret har både Keenlyside og Eldevik ledet ulike forskningsprosjekt innen klimavarsling. Den nye forskningsenheten vil bygge på dette grunnlaget. Med den finansieringen som ligger til grunn for etableringen vil forskerne kunne arbeide i 5 år. 

I forskningsenheten blir forskere fra alle de fire partnerne i Bjerknessenteret samlet, det vil si UiB, Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Norce. 

– Kanskje vil Bergen en dag være like kjent for klimavarsler som for meteorologi. Vi har i løpet av få år bygget oss opp til å bli et av de absolutt ledende miljøene innenfor klimavarsling. Med den fantastiske bevilgningen fra Bergens forskningsstiftelse har vi alle muligheter til å løfte oss ytterligere. Arven fra Vilhelm og Jack Bjerknes motiverer og forplikter, sier Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret.