Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: fiskehelse og havbruk

Hva jobber fiskehelsebiologer med?

Som fiskehelsebiolog arbeider du med oppgaver knyttet til fiskehelse.

Derfor er du ettertraktet hvis du studerer havbruk hos oss

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Fiskehelsebiologer arbeider med helse hos fisk og andre organismer i vann. Man fungerer som en veterinær med spesialkompetanse innen akvakultursykdommer. Typiske arbeidsoppgaver er å forebygge, påvise og behandle sykdommer hos fisk. Fiskehelsebiologer gir også råd om aktuelle behandlinger. En viktig oppgave er å passe på at lover og regelverk knyttet til hygiene, dyrevelferd og veterinærkontroller blir fulgt, og derfor rapporterer fiskehelsebiologer til myndighetene. Noen arbeider også med vaksineutvikling og forskning innen fiskehelsetjenesten og havbruksnæringen.

Fiskehelsebiologer kan jobbe i både offentlig og privat sektor. Avhengig av hva man ønsker å jobbe med kan man få arbeid i farmasøytisk industri, oppdrettsnæringen, fiskehelsetjenesten, forvaltning, konsulentfirma og i fôrfirma.

Tidligere studenter forteller om sin jobb