Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
MN-Valg 2024

Valgresultatet av MN-fakultetsstyrevalg 2024 – 2025

Her er de nye fakultetsstyrerepresentantene for Gr. B og Gr. D for perioden 01.08.2024 - 31.07.2025. Det viser resultatet etter vårens valg.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Valgresultat MN-fakultetsstyrevalg 2024

Gruppe B

Følgende kandidater vil representere gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) i fakultetsstyret i perioden 01.08.2024 - 31.07.2025:

Valgt som medlem:
Helene Müller Haugan

Valgt som varamedlem:
1: Kristine Marie Halvorsen
2: Angeliki Barouti
3: Sebastian Georg Wolf
4: Mathias Brevik

Gruppe D

Følgende kandidater vil representere gruppe (studentene) i fakultetsstyret i perioden 01.08.2024 - 31.07.2025:

Valgt som medlem:
Sara Wergeland
Carl August Brechan

Valgt som varamedlem:
1: Sondov Helle Haugen
2: Maja Alexandra Rist

Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 5. juni 2024

Valget begynner kl. 09:00 den 22. mai og avsluttes kl. 12:00 den 24. mai 2023
 

STEM HER - valget vårt vil kun være synlig i ovenstående tidsperiode.

- Når du åpner lenken får du opp en liste over de valgene du kan stemme ved (fakultetsstyret og instituttråd) i år.

- Informasjon om de ulike kandidatene finner du under.

Godt valg! 

Vi presenterer kandidatene som stiller til fakultetsstyrevalg for perioden 01.08.2024 – 31.07.2025

 

Gr. B kandidatene (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling):

Angeliki Barouti       
Foreslått av: Marcello Costamagna  

Helene Müller Haugan             
Foreslått av: Nominasjonskomiteen         

Kristine Marie Halvorsen
Foreslått av: Nominasjonskomiteen                 

Mathias Brevik
Foreslått av: Nominasjonskomiteen                 

Sebastian Wolf
Foreslått av: Nominasjonskomiteen
 

Gr. D (studentene): 

Sondov Helle Haugen
Foreslått av:    
Oscar Dos Santos Hellberg-Kvalsvik
Amund Løvstakken Grindhaug
Madeleine Waskaas

Carl August Brechan
Foreslått av: Nominasjonskomiteen 

Sara Wergeland
Foreslått av: Nominasjonskomiteen         

Maja Aleksandra Rist
Foreslått av: Nominasjonskomiteen

Forslagsfristen er 5. mars kl. 12:00

Valgperioden er 22. - 24. mai 2024. Valget beynner 22. mai kl. 09:00 og avsluttes 24. mai kl. 12:00.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til fakultetsstyret:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 5. mars 2024.

Forslagene skal sendes på e-post til gry.parker@uib.no.

Valg av følgende medlemmer til fakultetsstyret

Gruppe B - 1 representant og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe B (representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling) 

Gruppe D - 2 representanter og minst 2 varamedlemmer av og blandt gruppe D (studentene)

Manntall, liste over stemmeberettigede, valgbarhet og forslagsrett

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:- er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling- dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.

Valgstyret MN-fak. våren 2024

Gruppe A - fast vitenskapelig tilsatte:                                    
Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret                                    
Vara: Yushu Li, førsteamanuensis, Matematisk institutt                                    

Gruppe A - fast vitenskapelig tilsatte:                             
Jorun Egge, professor, Institutt for biovitenskap                                    
Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt                    

Gruppe B - midlertidig vitenskapelig tilsatte:                                    
Katharina Stracke, stipendiat, Institutt for biologi                                    
Vara: Torbjørn Østenby Moe, stipendiat, Geofysisk institutt                 
                                    
Gruppe C – teknisk og administrativt tilsatte:                                    
Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk                                    
Vara: Olav Audun Bjørklund, overingeniør, Institutt for geovitenskap                                    

Gruppe D – studentene:                                    
Marat Akhmadejev, bachelor student, Institutt for fysikk og teknologi                                    
Vara: Ruben Tjore Wespestad, master student, Institutt for fysikk og teknologi / RU-leder                                    

Sekretær valgstyret: Gry E. Parker