Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Reise- og seminarstøtte for masterstudenter ved MatNat

Som masterstudent kan du søke ditt institutt om midler for støtte til feltarbeid eller faglig reise, og til deltakelse i seminar eller konferanse i forbindelse med masterstudiet.

Hovedinnhold

Kontakt ditt institutt for å få vite hvordan du skal gå fram. På instituttet kan du få søknadsskjema og retningslinjer for å søke om støtte.
 

Legg merke til at du må ha betalt semesteravgift og må være tatt opp som masterstudent når feltarbeidet/faglig reise eller seminaret/konferansen finner sted.

 

Forsikring

Som student er du ikke beskyttet av Arbeidsmiljøloven. Du er selv ansvarlig for å tegne en forsikring, inkludert en reiseforsikring, som dekker eventuelle skader og ulykker når du er på feltarbeid eller faglig reise.

NSU studentforsikring