Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Reise- og seminarstøtte for masterstudenter ved MatNat

Som masterstudent kan du søke ditt institutt om midler for støtte til feltarbeid eller faglig reise, og til deltakelse i seminar eller konferanse i forbindelse med masterstudiet.

Main content

Kontakt ditt institutt for å få vite hvordan du skal gå fram. På instituttet kan du få søknadsskjema og retningslinjer for å søke om støtte.
 

Legg merke til at du må ha betalt semesteravgift og må være tatt opp som masterstudent når feltarbeidet/faglig reise eller seminaret/konferansen finner sted.

 

Forsikring

Som student er du ikke beskyttet av Arbeidsmiljøloven. Du er selv ansvarlig for å tegne en forsikring, inkludert en reiseforsikring, som dekker eventuelle skader og ulykker når du er på feltarbeid eller faglig reise.

NSU studentforsikring