Hjem
Det medisinske fakultet
PANDEMISENTER

Åpnet pandemisenter ved UiB

Universitetet i Bergen åpnet Norges første pandemisenter. – Dette er fantastisk imponerende, sier statsråd Henrik Asheim.

Pandemisenter - åpning.
Pandemisenteret ved UiB er det tredje pandemisenteret i verden. Kun Cambridge University og Weizmann Institute of Science har tilsvarende. Her ser vi åpningen fra Pandemisenteret.

Hovedinnhold

– Jeg synes det er helt fantastisk imponerende. Dette har man virkelig fått til helt på egenhånd, på så kort tid. Man har virkelig kastet seg rundt, fått på plass både kunnskap, forskning og publisert artikler. Dette er kjempegøy altså, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim (H), under åpningen av nytt pandemisenter ved UiB tirsdag 27. oktober.

Senteret skal samle og fremme forsking på pandemier, særlig covid-19. Fagfolk fra alle UiBs fakulteter skal bidra til at senteret blir en ressurs for forskere, myndigheter og allmennheten.

– Samarbeid på tvers av faggrenser gir bedre løsninger enn hvis man sitter på hver sin tue og forsker, sier dekan ved Det medisinske fakultet, Per Bakke.

Skal finne svarene sammen

Ved Pandemisenteret skal fagfolk fra alle fakultet sammen finne nye svar på de mange ubesvarte pandemispørsmålene vi står midt oppe i og vil måtte forholde oss til ved kommende pandemier.

Det er et stort behov for forskningsbasert kunnskap om hvilke smittevernstiltak som er mest effektive i ulike stadier i en smittebølge. Ikke minst er det behov for å tenke konsekvenser av både pandemien og de tiltakene som velges i samfunnet på alle andre felt i livet enn det rent medisinske: Sosioøkonomisk, juridisk eller økologisk.

Det er behov for en pandemi-møteplass for forskere innen medisin, psykologi, samfunnsvitenskap, etikk, filosofi, matematikk, kunst, juss og økonomi. Universitetet i Bergen (UiB) er et breddeuniversitet som har forskere innen alle overnevnte fag og mange er verdensledende innen sitt område.

– Det er viktig å være forberedt bedre neste gang en pandemi treffer oss, sier konstituert leder ved Pandemisenteret, professor Esperanza Diaz ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

– For det er ingen tvil om at det kommer en neste og denne pandemien har vist oss at alt henger sammen med alt, sier Diaz.

Pandemisenteret - Henrik Asheim

Statsråd Henrik Asheim får omvisning av professor Guri Rørtveit i Alrek helseklynge, som skal huse Pandemisenteret. (Foto: Kim E. Andreassen).

Ressurs for myndighetene

Pandemisenteret skal være en ressurs for myndighetene slik at de har et best mulig grunnlag for å treffe gode beslutninger. Senteret vil bidra med fagpersoner som kan hjelpe pressen til å gi korrekt informasjon til befolkningen. Endelig vil et slikt senter bidra til utdanning slik at offentlig og privat sektor ved neste pandemi ikke blir tatt på sengen.

Pandemisenteret ved UiB legges til Alrek helseklynge. Andre partnere i Alrek helseklynge og som vil bidra i samarbeidet omkring et pandemisenter er Bergen kommune, Folkehelseinstituttet, NORCE, Høgskulen på Vestlandet, Helse Bergen og Haraldsplass sykehus.

– Når vi i dag får raust med skryt av statsråden, så er det helt betimelig og på sin plass, fordi vi har kjempedyktige fagmiljøer som vet hvordan det skal arbeides med pandemier og hvordan dette skal rigges, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.