Hjem
Det medisinske fakultet
NYHET | FORSKNING

Gir unik opplæring i dyreterapi til UiB-studenter

Som eneste i Skandinavia tilbyr Universitetet i Bergen et valgfritt masteremne i dyreassistert terapi og assistanse til legestudenter. Veterinær og forsker Aurora Brønstad mener terapi med dyr kan føre til mindre bruk av medisiner.

Bilde av UiB-forsker med hest
GIR OPPLÆRING: UiB-forsker og sjefsveterinær Aurora Margrethe Brønstad er ansvarlig for masteremnet i dyreassistert terapi som tilbys for medisinstudentene.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt

Hovedinnhold

På Solbakken gård ved Bontveit utenfor Bergen lever dyr og mennesker i skjønn forening. Bondegården er en av flere som tas i bruk som en del av et helt spesielt kursopplegg som UiB foreløpig er alene om å tilby både i Norge og Skandinavia.

Masteremnet «Dyreassistert terapi og assistanse» tilbys primært til medisinstudenter, men er også åpent for andre studentgrupper med en relevant studiebakgrunn. 

Gjennom teoretisk og praktisk opplæring på gården lærer studentene hvordan terapi med dyr kan fungere som behandling, eller supplement til annen behandling. 

Kurset ledes av veterinær og UiB-forsker Aurora Brønstad. 

– Man snakker gjerne om å få «hund på blå resept», men det er ikke alltid hund er det riktige. Kanskje man skulle hatt en hest i stedet? Vi ønsker å lære studentene både hvordan dyr kan brukes i behandling, men også under hvilke betingelser det skal foregå, sier Brønstad.  

Kan redusere medisinbruk

Dyreterapi kan være særlig aktuelt for personer med en funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom eller for dem som har vanskeligheter med å inngå mellommenneskelige relasjoner. 

Brønstad mener behandlingen og de faste rutinene rundt dyrene kan bidra til mindre bruk av medisiner hos enkelte. 

– For eksempel om man sliter med angst eller tar sovemedisiner, gjør aktiviteten og døgnreguleringen at man kanskje ikke trenger den pillen for å sove når kvelden kommer, sier Bjørnstad.

Kristin Iversen hesteterapi
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt

Gammel behandlingsform 

Professor i folkehelse og ridefysioterapeaut Tobba Therkildsen Sudmann fra Høgskolen på Vestlandet deltar også i opplæringen. Hun er opptatt av både det fysiske og psykiske utbyttet som terapi med ekte hester kan gi.  

– Hest har vært brukt som behandling i over 200 år. Å sitte på hesteryggen gir en rekke medbevegelelser i egen kropp, og får de selvhelbredende og naturlige prosessene i kroppen mer i gang, sier Sudmann.

Ifølge Sudmann pågår det stadig mer forskning rundt menneskets forhold til hest og den helsemessige effekten. 

Hun har selv opplevd at interaksjonen med hestene kan være så viktig for enkelte, at det er med på å redde liv. For eksempel blant traumepasienter, som ofte har opplevd mye vondt når de kommer til behandling. 

– Flere har meldt tilbake at det har vært en åpenbaring, at det har gitt dem en ny fritidsarena, forteller Sudmann.  

Tobba Sudmann, hestefysio
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt

– Viktig å lære mer enn medisin

Kristin Iversen har nervesykdommen multippel sklerose (MS). Hun har gått til fysio-behandling med hester i ni år, og ønsker at flere skal få vite om denne behandlingsformen.  

– Jeg har lært opp både leger og pasienter, men tilbudet er dårlig mange steder i landet. Kapasiteten må økes i tillegg til å få ut informasjon til brukere, sier hun. 

Iversen mener det er svært positivt at medisinstudentene i Bergen får tilbud om profesjonell opplæring i hest- og dyreterapi. 

– Jeg tror det er veldig viktig at de lærer mer enn bare å gi medisin på resept. Særlig det som går på kontakt med dyr, stelling og hvordan det kan brukes i behandlingen, avslutter Iversen. 

Les også omtale hos NRK Vestland.

Klikk her for å lese mer om valgfrie emner på medisinstudiet ved UiB.