Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Forskningsrådet gir millionstøtte til «Research school in Nutrition»

Med økonomisk drahjelp fra Forskningsrådet vil det nå for første gang bli etablert en ernæringsrettet forskerskole for doktorgradsstipendiater ved UiB.

mat
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

Resarch school in Nutrition ved Senter for ernæring er en av to forskerskoler ved UiB som i denne runden har fått innvilget støtte. 

Nasjonale forskerskoler er en ordning for å fornye og forbedre norsk forskerutdanning, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. 

Til sammen er 192 millioner kroner bevilget til 12 forskerskoler ved ulike utdanningsinsitusjoner i Norge. Research school in Nutrition har fått totalt 16 millioner kroner som skal fordeles over en åtteårsperiode. Totalt kom det inn 33 søknader. 

Skreddersyr mot arbeidslivet

Et hovedmål med forskerskolene er å tette gapet mellom egenskapene som prioriteres av utdanningsinstitusjonene og det som etterspørres i arbeidslivet senere. Forskerskolene samarbeider også med interesseorganisasjoner, opplysningskontor og relevante bedrifter.

– Dette vil komme alle som tar en doktorgrad i ernæring ved UiB til gode. Fram til nå har det ikke vært noe direkte ernæringsrettet forskerskole ved universitetet, sier Vegard Lysne. Han er klinisk ernæringsfysioloig og postdoc ved UiB og Haukeland universitetssjukehus.

Lysne var primærsøker på søknaden sammen med Jutta Dierkes som skal lede forskerskolen.

– Det var mye jobb å få på plass denne søknaden og mange samarbeidspartnere involvert. Så vi er glade for dette, sier Lysne. 

Vil tilby praksisplasser

Ifølge Lysne vil forskerskolen deles opp i to hoveddeler: én forskningsdel som går på ernæring og en profesjonell del som vil gå mer på lederskap og samarbeid. Det vil også dannes en mentorordning der stipendiatene etter hvert vil bli tilbudt praksisplasser for å jobbe med ulike prosjekter.  

Per i dag er det ca. 15 aktive doktorgradsstipendiater i ernæring ved UiB.

Den andre forskerskolen som har fått støtte ved UiB er HySchool - Norwegian research school on the use of hydrogen and hydrogen-based fuels as energy carriers in industry and society ved Institutt for fysikk og teknologi 

Klikk på lenken under for å lese nyhetssak fra Forskningsrådet: 

Skal gjøre doktorgraden mer relevant i arbeidslivet