Hjem
Enhet for læring

Ansatte ved Enhet for læring

Hovedinnhold

Monika Kvernenes, førsteamanuensis, leder
Telefon: 55 58 65 99
E-post: Monika.Kvernenes@uib.no

Jeg jobber som førsteamanuensis i medisinsk- og helsefaglig pedagogikk og leder Enhet for Læring. Jeg er opprinnelig pedagog, med profesjonsstudiet i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og dernest en doktorgrad i medisinsk pedagogikk fra samme universitet. Avhandlingen handler om legers oppfatninger om og tilnærminger til klinisk undervisning i grunnutdanningen i medisin. Jeg har jobbet med universitetspedagogikk, det vil si pedagogisk opplæring av undervisere ved universitetet, i over 12 år. Jeg er opptatt av å formidle praktiske og forskningsbaserte råd for undervisning og veiledning så vel som grunnleggende forståelse for hva læring er. I tillegg har jeg jobbet med spesialistutdanning av leger.

Pågående forskningsprosjekter:

 • CanNorMent: A collaborative investigation of physician-mentors’ experiences and perspectives on group-based mentorship programs at three medical schools in Norway and Canada
 • Veiledning og supervisjon av leger i sykehusspesialisering
 • Education for the future in a changing health landscape (NurseEduFut), simulation as a pedagogical method in healthcare education. https://nurseedufut.wordpress.com/
   

Harald G. Wiker, professor
Telefon: 55 58 61 95
E-post: Harald.Wiker@uib.no  

 • Professor dr.med.
 • Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin
 • Professor i bakteriologi ved UiB siden 2003
 • Forskningsinteresse: Tuberkulose, normal mikrobiell flora, vaksiner og immunresponser, proteomikkmetoder
 • Tidligere overlege ved Folkehelseinstituttet, avdeling for miljøimmunologi
 • Har vært emneansvarlig for medisinsk mikrobiologi og immunologi og farmasøytisk mikrobiologi og immunologi
 • Har vært visestyrer for undervisning ved Gades Institutt
 • Har sittet i programutvalget for medisin
 • Har sittet i programutvalget for farmasi
 • Nå studieprogramleder for medisinstudiet
 • Undervisningsinteresser: Studentaktiviserende undervisning, E-læring og vurderingsformer

 

Stian Kreken Almeland, førsteamanuensis
Telefon: 55 58 68 26
E-post: stian.almeland@uib.no  

 

Eivind Alexander Valestrand, ph.d.-stipendiat
Telefon: 55 58 61 91
E-post: eivind.valestrand@uib.no  

Jeg er lege og ph.d.-stipendiat ved Enhet for læring. I studietiden min var jeg blant annet sterkt delaktig i arbeidet med ny studieplan for medisin. Gjennom det arbeidet fikk jeg et stort engasjement for å videreutvikle medisinsk utdanning. Særlig er jeg opptatt av hvordan legeidentitet dannes hos medisinstudenter og betydningen følelser har på den utviklingen. I tillegg er jeg opptatt av hvordan studentene har det, og hvordan de opplever medisinstudiet. En del av mitt pliktarbeid er å forvalte STUND (studentenes undervisningsutvalg). Det gir meg en god mulighet til å lytte til deres tilbakemeldinger slik at vi kan bruke dem i vårt arbeid ved enheten.

 

Julie Solberg Knutsen, Universitetslektor
Telefon: 55 58 61 96
E-post: julie.knutsen@uib.no

Eg er utdanna lege frå 2019, og jobbar no med styrking av praksis for helsefagstudentar i prosjektet Styrka Utplassering i Praksis (STUP) på Enhet for Læring. Under studiet var eg engasjert i faget Pasientkontakt som både rettleiar og koordinator. Eg tok elektivt emne i Medisinsk Pedagogikk og lærte mykje om læring, pedagogikk og undervising. Eg har jobba med å produsere filmmateriell til Mentorordninga på medisin og har undervist i "studentaktiviserande undervising". 
I STUP-prosjektet jobbar vi no med tiltak for å styrke praksis kor eitt av tiltaka er å utvikle og halde kurs i praksisrettleiing.

 

Anna Kleppe Moe, Stipendiat
E-post: anna.k.moe@uib.no

Jeg er klinisk ernæringsfysiolog og ph.d.-stipendiat fra januar 2023 i en stilling delt mellom Enhet for læring og Senter for ernæring (K1). Jeg forsker på prosjektet MEST-ERN (Medstudentveiledning og -vurdering i ernæringspraksis) med særlig fokus på tilbakemelding mellom medstudenter i praksis i primærhelsetjenesten og hvordan de nyttiggjør seg denne. Jeg engasjeres av at dette er et relativt nytt forskningsområde innen ernæringsfeltet og at det kan få stor betydning for studentenes utbytte av praksis, samt på sikt kunne gi ernæringsfysiologer større innpass i primærhelsetjenesten. Noe av pliktarbeidet mitt vil være å holde kurs i praksisveiledning.

Idun Grimstad Skjærseth, medisinstudent

Idun er medisinstudent og går forskerlinjen der hun fokuserer på medstudentundervisning (peer teaching) som tema.

 

Melissa Authen Weibell, førsteamanuensis

Melissa er ansatt som førsteamanuensis II og har særlig ansvar for pedagogisk kompetanseheving av UiBs ansatte i Stavanger. Hun er spesialist i psykiatri og har hovedstilling ved Stavanger Universitetssjukehus. 

 

Marte Bjerke Roska, rådgiver, administrasjon

Marte er ansatt i studieseksjonen ved Det medisinske fakultet og har administrative arbeidsoppgaver knyttet til Enhet for Læring.