Hjem
Enhet for læring

Om enheten

Hovedinnhold

Enhet for læring (EFL) har som hovedoppgave å bidra til best mulig læringsvilkår for studentene ved Det medisinske fakultet gjennom målrettet kompetansebygging blant undervisningspersonalet, pedagogisk rådgivning og deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Å undervise krever solid fagkompetanse, men også kunnskap om læring og pedagogiske ferdigheter. Enhet for læring tar i bruk ulike virkemidler for å styrke den pedagogiske kompetansen blant personalet ved MED. Vi arrangerer kurs og seminarer med ulike tema, utforming av veildere og annet skriftlig materiale, deltar i utviklingsprosjekter ved instituttene og tilbyr også veiledning til enkeltansatte og/eller grupper av ansatte.