Hjem
Enhet for læring

Organisering

Enhet for læring tilbyr hjelp og tjenester rettet mot alle MEDs fem institutter. Enheten er derfor lokalisert ved Fakultetet og det rapporteres direkte til dekanatet.

Hovedinnhold

Organisasjonskart

 

For å sikre god kommunikasjon med instituttene er det etablert en ressursgruppe for Enhet for læring som består av:

- Undervisningsansvarlig ved hhv. K1, K2, IBM, IKO og IGS

- Leder, Enhet for læring

- Studiedekan for medisin og studiedekan for bachelor/masterprogram

- Én representant fra studieseksjonen

- Én studentrepresentant