Hjem
Enhet for læring

Nyhetsarkiv for Enhet for læring

Enhet for læring tilbyr flere kurs og emner våren 2024. Les mer om det enkelte tilbud ved å følge lenkene.
Enhet for læring tilbyr flere kurs og emner høsten 2024. Les mer om det enkelte tilbud ved å følge lenkene.
Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet
Korona-forskning kan være mer enn vaksiner og smittevern. Førsteamanuensis Monika Kvernenes vil finne ut mer om hvilke emosjoner som vekkes når universitetsansatte blir presset til å endre måtene de underviser på.
I juni sendte fakultetet ut sin aller første utlysning av status som merittert underviser. Ordningen ble vedtatt av fakultetsstyret i desember 2019, og er et ledd i fakultetets og UiBs kontinuerlige studiekvalitetsarbeid.
Ikke alle læringsressurser og undervisning må lages fra bunnen av. Vi har samlet et utvalg nettsider, e-læringskurs, nettbaserte forelesninger og podkasts som undervisere kan bake inn i egne undervisningsopplegg.
Enhet for læring har sammenfattet gode råd og tips til både undervisere og studenter nå som all undervisningen må foregå på nett. Du finner de seks brosjyrene i PDF-format under bildet.
Enhet for læring har igjen vært på reise, denne gang til Dar es Salaam, Tanzania. I samarbeid med to NORPART-prosjekter kurset de 27 undervisere i studentaktiv undervisning.
Medisinstudenter ved UiB får praksis ved sykehus på Vestlandet som del av sin utdanning. Nylig møttes partene for å styrke ordningen.
Tre forskere fra UiBs Medical Education Research Group deltok i september på International Conference on Faculty Development in the Health Professions i Ottawa. To muntlige forskningsbidrag og en poster med utspring fra forskningsmiljøet ved UiB ble presentert.
PHDPED900 is a course in English for PhD candidates and Post doctors that wish to improve their teaching skills.
Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet
Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet
MEDDID601 er et kurs for ansatte ved fakultetet som vil lære å bli bedre undervisere
Enhet for læring ved fakultetet vil høsten 2017 og våren 2018 arrangere en rekke seminarer/workshops som er åpne for alle våre ansatte.