Hjem
Middelalderklyngen
Nyhet

Middelalderforskningen blomstrer ved UiB

Rekrutteringen av unge forskere med middelalderen som fagfelt er godt nytt for forskningsmiljøet ved UiB. Elleve ph.d.-kandidater var nylig samlet for å knytte kontakter på tvers.

Middelalderstipendiater ved UiB
MANGFOLDIG MIDDELALDER: Ph.d.-kandidatene kommer fra ulike fag som juss, historie, arkeologi, latin, norrøn filologi og nordisk språk.
Foto/ill.:
Ingrid Endal, UiB

Hovedinnhold

– Dere er veldig viktige for universitetet, var prorektor Margareth Hagens klare budskap til ph.d.-kandidatene som stilte opp på tverrfaglig seminar i regi av Middelalderklyngen.

Alle kandidatene skriver avhandling med middelalderen tema, men bredden i tematikk og fagområder viser at middelalderen er mangefasettert, og at de elleve forskningsbidragene tilfører ulike perspektiver til epoken. Geografisk dekkes et område fra Roma til Vesterhavsøyene og tidsperioden spenner over 1000 år. Kildematerialet er ulikt, noen undersøker arkeologisk materiale mens andre studerer skriftkilder.

Presentasjon av middelalderfragmenter

Ph.d.-kandidatene forsker på alt fra håndskriftsfragmenter til norrøn innflytelse på Isle of Skye og utviklingen av handelslovene i middelalderen.

Foto/ill.:
Ingrid Endal, UiB

– Det er helt sentralt å ha middelalderforskning ved Universitetet i Bergen. Om vi fortsatt skal være et klassisk, europeisk breddeuniversitet er det viktig at humaniora står sterkt – vi må ikke miste sjelen vår, understreker Hagen, som selv er professor i italiensk litteratur.

Middelalderforskningen ved UiB har røtter helt tilbake til opprettelsen av Bergen Museum i 1825 og er i dag internasjonalt anerkjent. Fagmiljøet vokste mye i løpet av de ti årene som Senter for fremragende forskning, og er stadig i vekst. 

– For humaniora er det avgjørende å ha en struktur som gjør det mulig å samles, hvor vi kan snakke sammen på tvers av fag, diskutere og samarbeide. Jeg håper at middelalderklyngen kan bidra til et tett og godt samarbeid mellom fagmiljø og enkeltforskere, for vi står sterkere sammen, sier Hagen.  

– Tverrfaglig samarbeid gir nye synspunkt, nye perspektiver og nye faglige impulser.

Margareth Hagen

– Dere er en styrke for middelaldermiljøet ved UiB, sier Margareth Hagen.

Foto/ill.:
Ingrid Endal, UiB

Hagen var i sin tid initiativtaker til etableringen av Middelalderklyngen, den eneste innen humaniora blant UiBs seks klyngesatsinger. Selve klyngeideen oppstod ved UiB for seks år siden, der samarbeid mellom fag, institusjoner og med samfunnet for øvrig skulle være en av grunnpilarene.

Middelalderen er sentral og konstituerende for Bergens, Vestlandets og Norges historie, og Hagen var derfor av den klare oppfatning at det burde være mulig å utvikle et samarbeid mellom forskning, byen, museum og næringsliv. Klyngen har i dag åtte samarbeidspartnere og har som visjon å spille en ledende rolle både nasjonalt og internasjonalt innenfor middelalderfeltet. 

Sverre Bagge

Professor emeritus Sverre Bagge er en sentral skikkelse i norsk middelalderforskning og ledet Senter for middelalderstudier, Det humanistiske fakultet sitt Senter for fremragende forskning i perioden 2002 til 2012. Han gleder seg over tilstrømningen av flinke, unge folk som vil forske på middelalderen.

Foto/ill.:
Ingrid Endal, UiB