Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet har inngått to nye samarbeidsavtaler med amerikanske universiteter, som innebærer at jusstudenter nå kan reise på utveksling til San Francisco og St. Louis.
Det juridiske fakultet har  utlyst et masterstipend på 100 000 kroner for deg som har planer å bruke femte studieår til å skrive en stor masteroppgave (60sp) om klimarettslige spørsmål.
Nå kan du se debatten mellom Eivind Kolflaath og Frode Helmich Pedersen på nett!
Nå kan du se debatten mellom Eivind Kolflaath og Frode Helmich Pedersen på nett!
Verden er igjen åsted for en alvorlig flyktningkrise. Krigen i Syria tvinger millioner av mennesker på flukt: til nabolandene og til Europa. Over 3000 mennesker har druknet i Middelhavet hittil i 2016. En hel generasjon mennesker risikerer en framtid med begrensede eller ingen rettigheter.
Forsker Małgorzata A. Cyndecka har klargjort EUs regler for statsstøtte i sin nye bok. Hennes arbeid vil være til stor nytte for politikere og byråkrater i deres daglige arbeid.
I følge postdoktor i rettsvitenskap, Maja Janmyr, vil ikke en jobb på universitetet automatisk si at man sitter ensom i sitt elfenbenstårn – selv jurister kan jobbe i felten!