Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Vi må utforske koblingen mellom utilregnelighet og psykiske sykdom, skriver Gröning, Haukvik, Morse og Radovic.
Russland har gått til krig mot nabolandet Ukraina. I den forbindelse har vi spurt jussprofessor Knut Einar Skodvin 10 spørsmål om lovene som gjelder i krig.
Forskergruppen har hatt besøk av stipendiat og advokat Hallgrim Fagervold
Jussprofessor Hans Petter Graver ved UiO blir æresdoktor ved UiB i 2022 for hans omfattende og sterke rettsvitenskapelige produksjon, som samfunnsdebattant og som leder av mange lovutvalg.
At domstolen finner gjerningspersonen tilregnelig, skal ikke avgjøre personens rett til helsehjelp.
Anniken Huitfeldt holdt foredrag og snakket med juss- og sampol-studenter ved UiB onsdag 9. februar.
Flere av prosjektets medlemmer har bidratt i Berte-Elen R. Konow, Asbjørn Strandbakken, Ragna Aarli (red.), Med ære og samvittighet.
Nilsens dr.avhandling er nå utgitt på Gyldendal. Vi gratulerer!
I forbindelse med Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sitt besøk i Bergen haldt Sigrid Eskeland Schütz innlegg om betydninga av å designe eit godt rettsleg og økonomisk rammeverk for etablering av ny aktivitet på havet.