Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Regjeringen har nylig annonsert at den vil utrede muligheten for å innføre en tredje juridisk kjønnskategori. I den forbindelse har vi intervjuet stipendiat Andrea Vige Grønningsæter ved Det juridiske fakultet, for å se nærmere på hva det innebærer.
Postdoktor Joanna Siekiera ved Det juridiske fakultet skal undervise i internasjonal havrett som angår mikrostatene i Stillehavet. Undervisningen foregår ombord på Statsraad Lehmkuhl, midt i området som undervisningen tar for seg.
Fredag den 10. juni holdt forskningsgruppen et digitalt seminar med Eyolf Aarø der temaet var om "contingent convertible bonds" kan være grønn.
Den 9. juni holdt BECCLE og Forskergruppen for Naturressurs-, miljø- og utviklingsrett et seminar om felles innkjøp av energi i Europa, med et særlig fokus på konkurranserettslige barrierer og geopolitiske implikasjoner. Seminaret ble holdt på engelsk.
Studieåret 2021/2022 ble det produsert tre store masteroppgaver i samarbeid med forskergruppen for strafferett og straffeprosess. Her er en oversikt over temaene som ble behandlet i oppgavene.
Faglig grundighet er nøkkelen til å lykkes som jurist. Snarveier lønner seg sjelden. Det er høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund gode råd til årets kandidater.
Den 12-14. juni arrangerte forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning et seminar om prosessavtaler med deltakere fra 11 land.
Vi gratulerer professor Rune Sæbø med prisen for årets foreleser fra JSU Bergen.
Stortingets energi- og miljøkomité peker på Bergen som kunnskapssenter for flytende havvind. Det juridiske fakultet ved UiB har en sentral rolle.
Videopresentasjon fra Professor Stephen J. Morse sin gjesteforelesning «Neurolaw: Perils and Promises».
I en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen ble i dag de åtte nye æresdoktorene ved UiB hedret. De fikk utnevnelsen for sitt fremragende arbeid for vitenskapen.