Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

15. januar 2024 arrangerte Forskergruppen for rettskultur et lunsjseminar om rettsvitenskapelig komparativ metode for sammenligning av nordiske land.
5 studenter har skrevet en rapport om "Nordic Legal Culture: Myth or Reality?"-konferansen, som forskergruppen arrangerte i juni 2023.
I løpet av februar 2024 tilbyr vi en miniserie med tre webinarer som omhandler hydrogen og ammoniakk. Bli med oss ​​for å få verdifulle oppdateringer om ulike aspekter av dagens utvikling innen hydrogenteknologi, økonomi og lovverk!
I 2024 feirer vi 750-årsjubileum for Magnus Lagabøtes landslov. Vi har spurt rettshistorikar Brage Thunestvedt Hatløy ved Det juridiske fakultet 10 spørsmål om Landslova.
Førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka er oppnevnt av Samferdselsdepartementet til utvalget som skal komme med en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene fremover.
Juristforbundet ved Sjøfartsdirektoratet arrangerte 11. januar en fagdag med EØS-rett som tema. Professor Christian Franklin foreleste om EØS-rettslig metode, og da særlig om forholdet mellom primær- og sekundærretten. Førsteamanuensis Melanie Hack, snakket om samspillet mellom EU-EØS-rett og norsk arbeidsrett.
I 2024 vert 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov feira. Ved Universitetet i Bergen vil forskarar frå inn- og utland gje perspektiv på lova som endra Noreg.
Tidligere masterstudent og jurist Emilie Liknes var på utvekslingsopphold ved University of Aberdeen. Hun anbefaler alle å reise på utveksling, blant annet fordi det bidro til jobb etterpå.
Med dagens regulering er det svært tvilsomt om målene regjeringen har satt til 2040 kan oppnås, mener stipendiat Eirik Finserås.
Tollef Otterdal Heggen has joined BERG as a PhD candidate. The title of his thesis is "The Principle of Mutual Recognition in the Area of Free Movement of Persons in EU Internal Market Law".
Forskarar kjem til Bergen for å løyse dei store samfunnsutfordringane. Simon Øverland har invitert nokre av dei til å fortelje om framtidas løysingar.