Home
Faculty of Law

News archive for Faculty of Law

On January 15th, 2024, the Research Group for Legal Culture organized a lunch seminar on the comparative method for comparing Nordic countries.
5 students have written a report on the "Nordic Legal Culture: Myth or Reality?"-conference, which the Research Group held in June 2023.
During February 2024 we offer a mini-series of three webinars dealing with hydrogen and ammonia. Join us to get valuable updates on different aspects of the current developments in hydrogen technology, economy and legislation!
This seminar was not recorded but a similar presentation by chief economist Eirik Wærness along with much more information, can be found at the Energy Perspectives webpage at Equinor.com, see the right hand column for links.
Ny artikkel av professor Halvard Haukeland Fredriksen i siste nummer av Lov og rett.
Juristforbundet ved Sjøfartsdirektoratet arrangerte 11. januar en fagdag med EØS-rett som tema. Professor Christian Franklin foreleste om EØS-rettslig metode, og da særlig om forholdet mellom primær- og sekundærretten. Førsteamanuensis Melanie Hack, snakket om samspillet mellom EU-EØS-rett og norsk arbeidsrett.
Professor Halvard Haukeland Fredriksen skriver at dersom man hverken er villig til å sette av mer ressurser eller til å spørre EU om hjelp, bør man vurdere å bare slutte med å oversette direktiver til norsk.
Professor Halvard Haukeland Fredriksen skriver i en kommentar på Rett24 at forholdet mellom EØS-avtalen, EFTA-konvensjonen og avtalene med Storbritannia er et problemkompleks som krever større oppmerksomhet enn det hittil har fått.
Førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka er oppnevnt av Samferdselsdepartementet til utvalget som skal komme med en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene fremover.
The Master of Laws programme in EU and EEA Law at the University of Bergen is unique and first of its kind in the world. It provides you with indepth and comprehensive knowledge of both institutional and substantive aspects of EU and EEA law.
Researchers come to Bergen from all over the world to solve global challenges. Simon Øverland has invited some of them to tell us about some solutions for the future.