Home
CENTENOL
Nyhet

EU-retten i norsk rett: har vi grep om den nå?

Ny artikkel av professor Halvard Haukeland Fredriksen i siste nummer av Lov og rett.

Lov og Rett
Photo:
iStock og Jenny Abelvik

Main content

Professor Halvard Haukeland Fredriksen skriver at selv 30 år etter at EØS-avtalen trådte i kraft, opplever mange norske jurister det som krevende å forholde seg til EU-rett som en integrert og stadig viktigere del av norsk rett.

Trykk her for å les hele artikkelen