Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Ei gruppe forskarar ved Bjerknessenteret for klimaforsking og Universitet i Bergen utfordrar rådande kunnskap på området når dei påvisar at klimaet på slutten av istida var svært ustabilt.