Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Under ledelse av professor Arild Holt-Jensen, er boken skrevet av en gruppe ledende nordiske og baltiske planleggingsforskere.
Ei gruppe forskarar ved Bjerknessenteret for klimaforsking og Universitet i Bergen utfordrar rådande kunnskap på området når dei påvisar at klimaet på slutten av istida var svært ustabilt.