Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

I slutten av mai blei Geo 291 Natur- og miljøgeografisk feltkurs avvikla i Jostedalen i Sogn.
Det var med vemod og sorg vi mottok meldingen om at professor emeritus Jens Chr. Hansen døde 8. mai, 82 år gammel.
For tredje gong arrangerte Institutt for geografi alumnustreff for geografar, denne gongen som del av Alumnusdagene ved UiB.