Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fredag 28. november 2008 disputerer stipendiat Trygve Buanes for 2 forskjellige avhandlinger!
På tross av et stort potensial for utslippsfri energiproduksjon, har geotermisk energi i stor grad blitt oversett i det nasjonale fokuset på ren, fornybar energi...
Nyresvikt kan være ofte en uønsket konsekvens av hypertension og diabetes, som er blant de sterkeste vekstende sykdommer i verden. Hvis ikke behandlet i tidlig stadium, nyresvikt kan lede til dyalise, transplant eller døde. I dag, moderne medisinske bildeteknikker, for eksempel magnetisk resonans (MR), tillater for tidlig-stadium undersøkelser uten kirurgisk inngrep og genererer store mengder av... Les mer
Utfra tidligere forskning har man antatt at Golfstrømmen er i ferd med å svekkes. Men nå har forskning i Bergen vist at dette ikke er tilfellet, Golfstrømmen holder seg stabil.
Geofysisk institutt har i samarbeid med universitetene i Århus, på Island og på Færøyene utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram - MARECLIM.
Forskerutdanningen i klimadynamikk får 24 millioner kroner i tilskudd. Pengene følger den nye statusen som nasjonal forskerskole. Skolens leder, Tore Furevik, er ikke misfornøyd med det.