Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Den 8. Abelprisen for fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk ble tildelt til John T. Tate (University of Texas at Austin). Tate har arbeidet over 6 tiår innenfor algebraisk tallteori og aritmetisk geometri.
Abelstipendene har som formål å stimulere lovende studenter til videre studier og forskning i matematiske fag. Søknadsfrist for studieåret 2010/2011 er 15. april.
Jenter og realfag har i den siste tiden vært et aktuelt tema i avisene og debatten har gått om hvor viktig realfagene er i dagens samfunn.
π-dagen er dagen man hedrer den matematiske konstant π (pi) i mm/dd datoformat. Siden de første sifrene av π er 3.14, faller π-dagen på den 14. mars.
Det nå er åpnet en konkurranse for tildeling av gratis tokttid på en del europeiske forskningsfartøyer. Søknadsfrist er 31. mai 2010.
Daniel Lokshtanov mottok igår Meltzerprisen for yngre forskere for ”banebrytende bidrag til et nytt og raskt voksende felt innen informatikk – datareduksjon som hjelpemiddel til å løse vanskelige beregningsproblemer.”