Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Einsteins relativitetsteori må kanskje skrives om etter at UiB-forskere har skutt antimaterie mot en egenutviklet detektor.
Kystverket nyttar dei same gamle argumenta for tildekking av ubåtvraket som sist. Då lyt me gjenta dei same gamle motargumenta: Kystverket overvurderer risikomomenta ved heving, og samstundes ignorerer dei viktige faremoment ved tildekking.
Charlotte Faust Andersen forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 4. februar 2011, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.
Karin Berg in Environmental toxicology will defend her PhD-thesis Tuesday February 22nd. Title of the thesis is "Molecular mechanisms of methylmercury and PCB 153 neurotoxicity studied by a proteomic approach - Brain proteome responses of Atlantic cod (Gadus morhua)".