Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Torsdag 26. mai 2011 disputerte Eivind W. N. Støren til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
De har jobbet sammen i over 30 år, Arvid Erdal og Van de Graaff-generatoren. Den dagen Erdal gir seg er det ingen til å ta over hans plass, og Van de Graaffen blir museumsgjenstand.
I forbindelse med arrangement for Abelprisen 2011 til John Milnor, kommer H.K.H. Dronning Sonja til Bergen den 26. mai.
Abelprisvinneren 2011, John W. Milnor, holder en gjesteforelesning ``SPHERES'' i Bergen, TORSDAG 26. Mai kl 14:15, VilVite Auditorium.
Espen N. Vaular, institutt for kjemi, disputerte for PhD-graden torsdag 26. mai. Vaular har vært tilknyttet det GEO-ledede "Gas hydrates on the Norwegian-Barents Sea-Svalbard margin"-prosjektet (NFR-Petromaks)
Verdsrommet er heim for eit aukande tal kostbare installasjonar, men dei er sårbare for vêrforholda. Kan vi melde og kontrollere romvêret?
Torsdag 19.mai, 2011 (10:00 - 15:00) arrangeres for første gang et PET-seminar i Bergen. Dette første møtet markerer også begynnelsen på samarbeidet mellom Senter for nukleærmedisin, Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB).