Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis Jostein Bakke er for 2011/1012 tildelt den prestisjetunge Fulbright Arctic Chair Award.
Simulering av jordskjelv for seismisk risikovurdering
Ali Shahraini vil forsvare sin avhandling for PhD-graden onsdag 15. juni 2011, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.
Øystein Grøndahl studerer pedagogikk, underviser ingeniører og tar master i romfysikk.