Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

The new seminar "Off shore wind energy" will have the first lectures in connection with the NORCOWE days October 3-4. The first lecture on October 3 will take place at the Geophysical Institute. The seminar consists of a number of lectures and project works. The students who follow the lectures and fulfill the project work get 5 ECTS. Please sign up to studieveileder@gfi.uib.no.
Jérôme Ruzzin i Miljøtoksikologigruppa har vore prosjektleiar i dette prosjektet kor ein har sett på samanhengen mellom inntak av feit fisk og insulinresistens hos mus. Resultata er publisert i PLoS ONE.
Alexander Minakov forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 29.september 2011
Mandag 19. september underskrev Universitetet i Bergen og seks andre fastlandsuniversiteter en ny samarbeidsavtale med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).
Fredag 9. september åpnet fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen UiBs nye SFI “Sea Lice Research Centre”.