Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Professor Haakon Fossen tegner egne skisser i felt og mener det er viktig for studentene å gjøre læringsprosessen visuell.
Institutt for geovitenskap tilbyr idylliske omgivelser for bachelorstudenter som tar "Feltkurs i geologisk kartlegging"
Professor Atle Nesje ved Institutt for geovitenskap rekonstruerer fortidens klima for å forstå værhendelser og klimaendringer i dag.
Meteornedslag er bare en av flere mulige forklaringer, hevder professor emeritus Jan Mangerud ved Institutt for geovitenskap.
Samordna Opptak offentliggjorde 23.april søkertallene for 2012. Det er en sterk økning i antall søkere til bachelorprogrammet i datateknologi og til bachelorprogrammet i datavitenskap.
En kampanje hvor man oppfordret til boikott mot forlaget Elsevier viser at forskerne har makt over forlagene når de klarer å organisere seg.