Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

For første gang er det tallfestet hvordan havets varmetransport reflekteres i utbredelsen av sjøis i Barentshavet.
To artikler med medforfattere fra Algoritmegruppen ved Institutt for informatikk er akseptert til konferansen FOCS 2012.
Stadig flere i den vestlige verden rammes av metabolsk syndrom. Hvordan kan vi forklare dette? Les mer på: http://www.forskning.no/artikler/2012/juni/324686
Norge har satt seg høye mål innen polarforskning. Internasjonalt samarbeid er en viktig forutsetning for dette.
-Jeg angrer ikke på at jeg valgte England og Southampton foran mer populære valg som Hawaii. Southampton er et anerkjent universitet med stor tyngde innen flere fagfelt, sier Svein Harald Bakke som har vært Erasmusstudent våren 2012.