Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hans Petter Sejrup leder EU-prosjekt som skal utforske de Nord-Atlantiske kontinentalsokkelmarginene.
Betyr oppdagelsen av Higgs-bosonet slutten for denne delen av fysikken? Absolutt ikke.
Masterstudent Marianne Håland fant nytt skred på Vøringplatåets yttergrense.
Tema for Bjerknes jubileumskonferansen er "Climate Change in High Latitudes".
Kerim H. Nisancioglu, Institutt for geovitenskap og Senter for klimadynamikk (SKD) leder sommerskole med fokus klimadynamikk.
Temperaturen på Syd- og Nordpolen synes å stige og synke i samme mønster.
Institutt for informatikk ønsker alle våre nye og gamle studenter velkommen til et nytt studieår, og vi håper at alle får en morsom mottaksuke og en god semesterstart!
Higgs-partikkelen kan forklare et av Universets største mysterier: Mysteriet om hvorfor partikler har masse. Higgs-boson er også den siste elementærpartikkelen fra den såkalte Standardmodellen. Da er vel alt forstått?